Szkolenia

Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?
Zapisz się na studia podyplomowe!
„Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku”- On-line.
Informacje - zapisy - program: http://sprnpc.pl/swiadectwa

Specjalistyczne szkolenie

„Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

10 października [wtorek] 2023 r. od godz. 10:00

STACJONARNIE w Łodzi

ON-LINE cała Polska na żywo z pośrednictwem platformy edukacyjnej

 

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy o istotnych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Między innymi studium zastąpi plan ogólny, który obejmie całą gminę. Na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wprowadzane zmiany będą miały ogromne znaczenie dla obrotu gruntami i w ich późniejszym zagospodarowaniu. Dotyczy to gruntów, działek i terenów inwestycyjnych.

7 lipca 2023 r. została znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24.08.2023 r.

Zapraszamy na szkolenie:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • zarządców nieruchomości,
  • deweloperów, inwestorów,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

1.    Plan ogólny gminy

2.    Plan miejscowy

3.    Partycypacja społeczna

4.    Warunki zabudowy

5.    Zintegrowany plan inwestycyjny

6.    Przepisy przejściowe

Szkolenie prowadzić będzie specjalista od prawa budowlanego i nieruchomości Piotr Jarzyński.

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”. Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Instytutu Nauk Prawny Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Cena szkolenia:       

450 zł. - brutto /osoba - opłata standardowa

390 zł. – brutto / osoba - członkowie SPRNPC, absolwenci kursów licencyjnych SPRNPC

Zapisując się na szkolenie należy wysłać formularz i dokonać wpłaty. Formularze bez wpłat nie będą brane pod uwagę.

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie MPZP/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji PPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia o udziale decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. +48  662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Przeczytaj opinie klientów o kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

 

 


Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane przez SPRNPC.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !


Archiwum szkoleń

Badanie, weryfikacja tożsamości klienta i sprawdzanie wiarygodności najemcy
22.06.2023. - Marta Wysocka-Fronczek, Tomasz Błeszyński
Szkolenie z procedur AML i RODO w biurze nieruchomości
01.04.2023 r. - Marta Wysocka - Fronczek
Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
16.03.2023 r.- Sylwia Mendak
Ważne umowy na rynku nieruchomości. Czyli jak przygotować dobrą i skuteczną umowę - pośrednictwa, zarządzania, rezerwacyjną,
25.10.2022 r.- Anna Niecikowska.
Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.
23.09.2022 - Marta Wysocka-Fronczek
ABC umowy pośrednictwa, czyli jak podpisać ważną skuteczną umowę, która zabezpieczy Twoje wynagrodzenie i pomoże bezpiecznie zrealizować transakcję
30.05.2022 r. - Anna Niecikowska.
Walentynki z Polskim Ładem – WEBINAR !
14.02.2022 r. - Justyna Janota
Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy AML
29.01.2022 r. - Marta Wysocka-Fronczek
Praktycznie aspekty geodezji w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami
20.11.2021 r. Anna Białecka
Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
23.10.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Szkolenie - Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka.
15.05.2021 r. Tomasz Ciodyk
Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
27.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
06.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Wspólnota mieszkaniowa - kompendium wiedzy.
04.11.2020 r. Jacek Janas
Okresowy Przegląd Umów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
03.09.2020 r. Zbigniew Kubiński
Szkolenie z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych.
23.10.2019 r. Maciej Kamiński.
Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie.
09.04.2019 r. Tomasz Błeszyński, Tomasz Lebiedź
Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.
13.12.2018 r. adwokat Marcin Rębowski
Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.
08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.
Szkolenie z zakresu psychologii i prawa
20.09.2018 r. Łódź - Marta Kulik i Iwona Gajek z Kulik Training for Business, adwokat Marcin Rębowski.
RODO na rynku nieruchomości - seminarium
22.05.2018 r. Łódź - mgr Zbigniew Kubiński
Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
RODO - nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku, Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.
14.12.2017 r. Łódź
Pożegnanie lata” szkolenie i spotkanie integracyjne środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości.
13.10.2017 r. Łódź - mgr inż. Jan Schnerch
Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
21. 06. 2017 r. - Łódź Zbigniew Kubiński, Rafał Szczeponek
A B C – rewitalizacji - prawo - orzecznictwo - praktyka
11. 04. 2017 r. Łódź - Marcin Obijalski
XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości
20.01.2017 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krystyna Dziworska, prof. Tadeusz Markowski, Zbigniew Kubiński, Jacek Szopiński, Wojciech Nurek, Tomasz Błeszyński, Wojciech Dyakowski, Jan Olczyk
Ewidencja rachunkowa, rozrachunki i podatki Wspólnoty Mieszkaniowej Prawo - orzecznictwo - praktyka
17.11.2016 r. Łódź - Eugenia Śleszyńska
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi i regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
23.06.2016 r. Łódź - Zbigniew Kubiński
X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN
22.01.2016 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Marek Bryx, prof. Romuald Jończy, dr Joanna Mikołajczyk, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński
Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego”
Michał Substyk
Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami
Romana Pietruk
Procedury i zasady prowadzenia sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu cywilnego.
Adam Kudyk
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Adam Kudyk
Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu
prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Tadeusz Markowski
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Łukasz Pietruk
Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zbigniew Kubiński
Służebności – wybrane problemy
Kamil Keller