Szkolenia

Szkolenie 

„ABC umowy pośrednictwa, czyli jak podpisać ważną skuteczną umowę, która zabezpieczy Twoje wynagrodzenie i pomoże bezpiecznie zrealizować transakcję.”

30 maja [poniedziałek] 2022 r. godz. 10 – 16

Łódź - STACJONARNE i cała Polska - ON-LINE

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania umowy pośrednictwa niezbędnej do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji oraz zapewnienia sobie wynagrodzenia. 

Szkolenie trwa 6 godzin i składa się z dwóch części.

Pierwsza część oparta na wiedzy teoretycznej, przykładach z praktyki i doświadczeń prowadzącej jako pełnomocnika sądowego pośrednika- dotyczyć będzie  podstawy prawnej konstruowania i zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy – będą analizowane m.in. zapisy w przykładowych umowach pośrednictwa.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnik m.in. dowie się:

 • jak sporządzić i zawrzeć umowę, aby zapewnić sobie zapłatę wynagrodzenia,
 • jakie dane klienta są niezbędne, gdzie je weryfikować i jak je wpisać by móc skutecznie dochodzić wynagrodzenia,
 • jak skutecznie zawierać umowę pośrednictwa z małżonkami lub współwłaścicielami,
 • które zapisy umowne mogą zostać uznane za niedozwolone klauzule i co zrobić, aby zapisy te mogły znaleźć się w umowie,
 • jak w przypadku niedojścia do skutku umowy sprzedaży można zabezpieczyć sobie wynagrodzenie,
 • jakie dowody są ważne w razie sporu sądowego, jak je uzyskać i zabezpieczyć,
 • na czym polega istota umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności i czy klient może sam sprzedać nieruchomość,
 • jak zapobiec próbom obejścia pośredniaka, w szczególności przy wyłączności,
 • za które z używanych materiałów promujących nieruchomość odpowiada biuro,
 • jak zabezpieczyć sobie prawa autorskich do używanych materiałów, w tym zdjęciowych,
 • jak skutecznie poprawiać i aneksować umowę pośrednictwa.

Szkolenie prowadzić będzie Pani adwokat Anna Niecikowska.

Od 15 lat, w ramach ścisłej specjalizacji kancelarii prawnej, związana jest ze środowiskiem pośredników i prawem nieruchomości. Prowadząc stałą obsługę prawną  stowarzyszeń, poznała środowisko i specyfikę pracy pośredników.  Doradza prawnie pośrednikom, czy to na etapie przygotowywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy sądowego dochodzenia wynagrodzenia; reprezentuję w sprawach sądowych. Przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń dla środowiska pośredników i pracowników biur pośrednictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości w czasopismach branżowych, a także w social mediach na FB i LinkedInoraz na blogu na stronie www.niecikowska.pl

Cena szkolenia:

420 zł. - brutto /osoba – opłata standardowa

370 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

320 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie – ABC umowy pośrednictwa/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

 

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

 

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

 


 


Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane przez SPRNPC.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !


Archiwum szkoleń

Walentynki z Polskim Ładem – WEBINAR !
14.02.2022 r. - Justyna Janota
Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy AML
29.01.2022 r. - Marta Wysocka-Fronczek
Praktycznie aspekty geodezji w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami
20.11.2021 r. Anna Białecka
Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
23.10.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Szkolenie - Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka.
15.05.2021 r. Tomasz Ciodyk
Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
27.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
06.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Wspólnota mieszkaniowa - kompendium wiedzy.
04.11.2020 r. Jacek Janas
Okresowy Przegląd Umów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
03.09.2020 r. Zbigniew Kubiński
Szkolenie z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych.
23.10.2019 r. Maciej Kamiński.
Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie.
09.04.2019 r. Tomasz Błeszyński, Tomasz Lebiedź
Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.
13.12.2018 r. adwokat Marcin Rębowski
Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.
08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.
Szkolenie z zakresu psychologii i prawa
20.09.2018 r. Łódź - Marta Kulik i Iwona Gajek z Kulik Training for Business, adwokat Marcin Rębowski.
RODO na rynku nieruchomości - seminarium
22.05.2018 r. Łódź - mgr Zbigniew Kubiński
Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
RODO - nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku, Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.
14.12.2017 r. Łódź
Pożegnanie lata” szkolenie i spotkanie integracyjne środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości.
13.10.2017 r. Łódź - mgr inż. Jan Schnerch
Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
21. 06. 2017 r. - Łódź Zbigniew Kubiński, Rafał Szczeponek
A B C – rewitalizacji - prawo - orzecznictwo - praktyka
11. 04. 2017 r. Łódź - Marcin Obijalski
XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości
20.01.2017 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krystyna Dziworska, prof. Tadeusz Markowski, Zbigniew Kubiński, Jacek Szopiński, Wojciech Nurek, Tomasz Błeszyński, Wojciech Dyakowski, Jan Olczyk
Ewidencja rachunkowa, rozrachunki i podatki Wspólnoty Mieszkaniowej Prawo - orzecznictwo - praktyka
17.11.2016 r. Łódź - Eugenia Śleszyńska
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi i regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
23.06.2016 r. Łódź - Zbigniew Kubiński
X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN
22.01.2016 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Marek Bryx, prof. Romuald Jończy, dr Joanna Mikołajczyk, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński
Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego”
Michał Substyk
Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami
Romana Pietruk
Procedury i zasady prowadzenia sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu cywilnego.
Adam Kudyk
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Adam Kudyk
Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu
prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Tadeusz Markowski
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Łukasz Pietruk
Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zbigniew Kubiński
Służebności – wybrane problemy
Kamil Keller