Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia on-line z Galactica Virgo 2.0.
???? Kalendarz bezpłatnych szkoleń i linki do rejestracji.
???? 11.05 - godz. 10 - Wirtualne Wizyty: https://galactica.clickmeeting.com/wirtualne-wizyty
???? 13.05 - godz. 10 - Wprowadzenie do Virgo: https://galactica.clickmeeting.com/virgo2
???? 18.05 - godz. 10 - Obsługa Klienta: https://galactica.clickmeeting.com/virgo-klient
???? 25.05 - godz. 10 - Zarządzanie stroną WWW i CRM: https://galactica.clickmeeting.com/szkolenie-z...
???? By wziąć udział w szkoleniu wystarczy "kliknąć" na podany wyżej link szkolenia lub wkleić ten link do dowolnej przeglądarki albo skorzystać z zakładki szkolenia w programie Galactica.
???? Szkolenie trwa tylko godzinę i warto poświecić ten czas by lepiej poznać funkcjonalności programu Virgo 2.0.
???? W trakcie szkolenia można zdawać pytania na czacie.
Zapraszamy !
MLS Centrlny Bank Nieruchomości www.cbn.pl
Stowarzyszenie Profesjonlistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej www.sprnpc.pl

 


Specjalistyczne szkolenie

Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka

15 maja [sobota] godz. 10 – 16

Szkolenie ON - LINE na żywo z pośrednictwem platformy internetowej

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami rolnym na podstawie aktualnych przepisów.

Od lat obrót nieruchomościami rolnymi jak i ustawodawstwo z tym związane budzi wiele kontrowersji oraz interpretacji. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną nie tylko podstawy prawne, ale i przeprowadzone zostaną ćwiczenia na różnych nieruchomościach rolnych. Pozwoli to uczestnikom przyswoić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne rozwiązania.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • inwestorów, deweloperów,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Uwaga - szkolenie spełnia wymogi kształcenia ustawicznego dla posiadaczy licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości wydanych przez Federację Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Uwaga – rzeczoznawcy majątkowi za udział w tym szkoleniu otrzymają 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

I. Wstęp – ewolucja przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi od 2003 r. do dziś.

 1. Geneza aktualnych uwarunkowań prawnych w obrocie nieruchomościami rolnymi.
 2. Podstawowe uregulowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) w pierwotnej wersji z 2003 r.
 3. UKUR a wygaśnięcie większości planów miejscowych z końcem 2003 r.
 4. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nowelizująca m.in. w istotny sposób UKUR.
 5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw – lekkie poluzowanie rygorów UKUR
 6. Obecna (2021 r.) nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

II. Podstawowe uregulowania UKUR i ich znaczenie dla rynku nieruchomości (nie tylko rolnych)

 1. Wyłączenia z UKUR, – jakie nieruchomości nie podlegają UKUR? Jakie podmioty mogą nabywać grunty rolne bez stosowania UKUR? Jakie rodzaje transferów prawa własności nie podlegają UKUR?
 2. Definicja „nieruchomości rolnej” w UKUR i jej konsekwencje dla obrotu nieruchomościami.
 3. Zgody na nabycie nieruchomości rolnych wydawane przez Dyrektora Generalnego KOWR.
 4. Żądanie nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR ze strony jej właściciela.
 5. Obowiązki nabywcy i ograniczenia w dysponowaniu po nabyciu nieruchomości rolnej.
 6. Prawo pierwokupu i wykupu nieruchomości rolnych w świetle UKUR.

III. Charakterystyka rynku nieruchomości rolnych w Polsce

 1. obrót,
 2. ceny,
 3. tendencje.

     IV. Ćwiczenia - c​ase study

Kilkadziesiąt przykładów różnych nieruchomości – celem jest wskazanie, czy dana nieruchomość jest „nieruchomością rolną” w rozumieniu UKUR i czy do obrotu tą nieruchomością stosują się i w jakim zakresie przepisy UKUR.

Szkolenie prowadzić będzie Pan Tomasz Ciodyk.

Posiadający wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami rolnymi. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy. W latach 1995-2017 pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych, w latach 2008-2016 był Dyrektorem Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Jest właścicielem firmy, EKSPERIA która zajmuje się wyceną i doradztwem nieruchomości. Od 2019 pełni funkcję Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Cena szkolenia:

250 zł. - brutto /za osobę/

180 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

110 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC [z opłaconymi składkami]

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem – Szkolenie - rolne/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

 

 

 

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: 

tel. kom. 662 15 90 33      

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

 Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane przez SPRNPC.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !


Archiwum szkoleń

Specjalistyczne warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
27.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Specjalistyczne szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]
06.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Wspólnota mieszkaniowa - kompendium wiedzy
04.11.2020 r. Jacek Janas
Okresowy Przegląd Umów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
03.09.2020 r. Zbigniew Kubiński
Specjalistyczne szkolenie z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych
23.10.2019 r. Maciej Kamiński.
Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie
09.04.2019 r. Tomasz Błeszyński, Tomasz Lebiedź
Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.
13.12.2018 r. adwokat Marcin Rębowski
Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.
08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.
Szkolenie z zakresu psychologii i prawa
20.09.2018 r. Łódź - Marta Kulik i Iwona Gajek z Kulik Training for Business, adwokat Marcin Rębowski.
RODO na rynku nieruchomości - seminarium
22.05.2018 r. Łódź - mgr Zbigniew Kubiński
Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
RODO - nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku, Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.
14.12.2017 r. Łódź
Pożegnanie lata” szkolenie i spotkanie integracyjne środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości.
13.10.2017 r. Łódź - mgr inż. Jan Schnerch
Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
21. 06. 2017 r. - Łódź Zbigniew Kubiński, Rafał Szczeponek
A B C – rewitalizacji - prawo - orzecznictwo - praktyka
11. 04. 2017 r. Łódź - Marcin Obijalski
XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości
20.01.2017 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krystyna Dziworska, prof. Tadeusz Markowski, Zbigniew Kubiński, Jacek Szopiński, Wojciech Nurek, Tomasz Błeszyński, Wojciech Dyakowski, Jan Olczyk
Ewidencja rachunkowa, rozrachunki i podatki Wspólnoty Mieszkaniowej Prawo - orzecznictwo - praktyka
17.11.2016 r. Łódź - Eugenia Śleszyńska
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi i regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
23.06.2016 r. Łódź - Zbigniew Kubiński
X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN
22.01.2016 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Marek Bryx, prof. Romuald Jończy, dr Joanna Mikołajczyk, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński
Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego”
Michał Substyk
Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami
Romana Pietruk
Procedury i zasady prowadzenia sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu cywilnego.
Adam Kudyk
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Adam Kudyk
Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu
prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Tadeusz Markowski
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Łukasz Pietruk
Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zbigniew Kubiński
Służebności – wybrane problemy
Kamil Keller