Szkolenia

Praktyczne - specjalistyczne szkolenie

"Wspólnota mieszkaniowa - kompendium wiedzy"

4 listopada 2020 r. godz. 10 - 16  Łódź

Ze względu na zaistniałą sytuację szkolenie odbędzie się w formule – stacjonarnej  i ONLINE.

Celem tego szkolenia  jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy jaką powinni posiadać członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, właściciele oraz zarządcy nieruchomości, aby prawidłowo wypełniać swoje obowiązki nałożone przez zapisy prawa.

Zapraszamy na szkolenie:

  • właścicieli nieruchomości, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych,
  • osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości
  • zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

1. Otoczenie prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej - prawo
własności, współwłasność, kodeks cywilny, ustawa o własności lokali.
2. Odpowiedzialność organizacyjna, cywilna, karna i karno-skarbowa
członków zarządu wspólnot mieszkaniowych.
3. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej -  sporządzanie,
odczytywanie.
4. Statut i regulaminy wspólnoty mieszkaniowej – wymóg czy konieczność?
5. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej  - celowość, prawidłowość, ważność,
tryb zaskarżenia.
6. Zebranie właścicieli nieruchomości - zwołanie, przedmiot,
prowadzenie.
7. Profesjonalny zarządca nieruchomości na usługach wspólnoty
mieszkaniowej. Potrzebny czy nie, i jak rozpoznać jego jakość ?
8. RODO a wspólnota mieszkaniowa. Fakty i mity
9. Ubezpieczenia wspólnoty i zarządu.

Szkolenie prowadzić będzie Pan Jacek Janas.

Licencjonowany zarządca nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Biegły sądowy, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, absolwent SGH i Akademii Leona Koźmińskiego, uczestnik licznych seminariów i szkoleń poświęconych zarządzaniu nieruchomościami m.in. pod auspicjami IREM (Institute of Real Estate Management).

Cena szkolenia:

270 zł. – brutto /za osobę/

200 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie z zarządzania/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, mini-catering oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Miejsce szkolenia:  sala w centrum Łodzi.

>  Szkolenie zostanie zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

 Ze względu na przepisy GIS liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularze zgłoszeniowe do pobrania w formacie Word i PDF:

Szkolenie pobierz FORMULARZ - Word

Szkolenie pobierz FORMULARZ - Pdf

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt:

tel. kom. 662 159 033         e-mail; biuro@sprnpc.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.


 

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !


Archiwum szkoleń

Okresowy Przegląd Umów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
03.09.2020 r. Zbigniew Kubiński
Specjalistyczne szkolenie z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych
23.10.2019 r. Maciej Kamiński.
Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie
09.04.2019 r. Tomasz Błeszyński, Tomasz Lebiedź
Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.
13.12.2018 r. adwokat Marcin Rębowski
Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.
08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.
Szkolenie z zakresu psychologii i prawa
20.09.2018 r. Łódź - Marta Kulik i Iwona Gajek z Kulik Training for Business, adwokat Marcin Rębowski.
RODO na rynku nieruchomości - seminarium
22.05.2018 r. Łódź - mgr Zbigniew Kubiński
Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
RODO - nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku, Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.
14.12.2017 r. Łódź
Pożegnanie lata” szkolenie i spotkanie integracyjne środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości.
13.10.2017 r. Łódź - mgr inż. Jan Schnerch
Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
21. 06. 2017 r. - Łódź Zbigniew Kubiński, Rafał Szczeponek
A B C – rewitalizacji - prawo - orzecznictwo - praktyka
11. 04. 2017 r. Łódź - Marcin Obijalski
XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości
20.01.2017 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krystyna Dziworska, prof. Tadeusz Markowski, Zbigniew Kubiński, Jacek Szopiński, Wojciech Nurek, Tomasz Błeszyński, Wojciech Dyakowski, Jan Olczyk
Ewidencja rachunkowa, rozrachunki i podatki Wspólnoty Mieszkaniowej Prawo - orzecznictwo - praktyka
17.11.2016 r. Łódź - Eugenia Śleszyńska
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi i regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
23.06.2016 r. Łódź - Zbigniew Kubiński
X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN
22.01.2016 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Marek Bryx, prof. Romuald Jończy, dr Joanna Mikołajczyk, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński
Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego”
Michał Substyk
Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami
Romana Pietruk
Procedury i zasady prowadzenia sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu cywilnego.
Adam Kudyk
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Adam Kudyk
Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu
prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Tadeusz Markowski
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Łukasz Pietruk
Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zbigniew Kubiński
Służebności – wybrane problemy
Kamil Keller