Szkolenia

Praktyczne szkolenie

OKRESOWY PRZEGLĄD UMÓW POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

3 września 2020 r. godz. 10 - 16  Łódź

To, co w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jeszcze kilka lat temu wydawało się rozwiązaniem dobrym, odpowiadającym potrzebom obsługi obrotu nieruchomościami, w obliczu zmieniającego się prawa, nowych rozstrzygnięć sądowych, sytuacji na rynku nieruchomości, wymaga dostosowania, zmian. Nic nie jest dane raz na zawsze, również w zakresie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Dlatego też zapraszamy pośredników w obrocie nieruchomościami na praktyczny Przegląd Okresowy Umów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.

Nasze spotkanie będzie się składało z dwóch części. Pierwsza część będzie poświęcona podanym w pigułce podstawom teoretycznym budowy i konstruowania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy – będziemy analizować wspólnie konkretne postanowienia przesłanych zanonimizowanych umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wskazując postanowienia niedopuszczalne prawnie lub wątpliwe.

Część I.

Podstawy problematyki umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

1. Zasada swobody zawierania umów a umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

2. Granice swobody zawierania umów.

3. Cechy umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jako umowa należytej staranności. Należyta staranność pośrednika.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jako umowa nazwana.

Konsensualność umowy pośrednictwa.

Odpłatność umowy pośrednictwa.

Umowa pośrednictwa a umowa zlecenia.

Umowa pośrednictwa a umowa agencyjna.  

4. Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej dla umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wykonywanie czynności odpowiadających czynnościom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez zawartej umowy pośrednictwa – skutki.

5. Część wstępna umowy (komparycja).

„Główka” umowy.

Nazwa umowy.

Określenie stron umowy. Zdolność do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Określenie czasu zawarcia umowy. Czas wejścia w życie umowy.

Określenie miejsca zawarcia umowy.

Przykłady „główki” umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Preambuła – określenie okoliczności zawarcia i celu jej zawarcia. Przykłady preambuły. 

Słownik pojęć używanych w umowie. Przykłady słownika.

6. Postanowienia istotne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

7. Postanowienia istotne przedmiotowo (essentialia negotti). Przedmiot umowy.

Istota pośrednictwa. Opis sposobu spełnienia świadczenia przez pośrednika. Czynności pośredniczenia. Geneza i aktualne postrzeganie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przykłady zapisów umownych.

Wynagrodzenie. Wynagrodzenie warunkowe. Sposoby określenia wynagrodzenia w umowie pośrednictwa. Przykłady zapisów umownych. 

Postanowienia istotne podmiotowo (accidentalia negotti). Kara umowna. Zaliczka. Umowne prawo odstąpienia od umowy. Klauzula wyłączności. Przykłady zapisów. 

8. Wyłączność pośredniczenia.

Charakter prawny wyłączności w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Konsekwencje naruszenia wyłączności. Abuzywności postanowień dot. wyłączności. Przykładowe postanowienia wyłączności.  

Okres, na jaki zostaje zawarta umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zdarzenia powodujące jej wygaśnięcie.

Postanowienia dodatkowe – postanowienia nieistotne przedmiotowo (naturalia negotti).  

Miejsce wykonania umowy.

9. Inne postanowienia umowy uwzględniające przepisy prawa.

Elementy umowy uwzględniające przepisy ochrony konsumentów.

Elementy umowy uwzględniające przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Elementy umowy uwzględniające przepisy RODO.

10. Postanowienia końcowe umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wskazanie formy przewidzianej dla modyfikacji umowy. Wskazanie formy dla przekazywania informacji o wykonywaniu umowy. Podanie ilości oryginalnych egzemplarzy umowy. Wymienienie załączników. Klauzule poufności. Omówienie pomyłek i skreśleń.

Podpis – praktyczne zasady podpisywania umów.    

Kompletowanie dokumentacji dotyczącej zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i utrwalającej przebieg wykonywania usługi pośrednictwa dla potrzeb sporów z kontrahentami.

11. Błędy w umowach pośrednictwa.

Przykłady zapisów w umowach pośrednictwa.

Część II.

Warsztaty z umów pośrednictwa.

1. Przegląd umów dostarczonych przez uczestników warsztatów.

 Przedmiotem analizy będą wybrane postanowienia umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dostarczone mailowo do organizatora szkolenia.

Prosimy o usunięcie z przesłanych wzorców umów oznaczeń firmowych, chcemy, aby dyskusja odbywała się na anonimowych wzorcach. 

Szkolenie prowadzić będzie;  Zbigniew Kubiński - radca prawny, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych. Prezydent Honorowy Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi. Członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany. Nagrodzony Ministra Infrastruktury odznakę honorową „Za Zasługi dla Budownictwa”, oraz przez Kapitułę medalem „Pro Aequo Et Bono" za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

Cena szkolenia:

250 zł. – brutto /za osobę/ - opłata standardowa

150 zł. – brutto/ za osobę / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, mini-catering zgodny z zaleceniami GIS oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Dla osób posiadających licencje FPPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Zapisy i informacje na stronie: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularze zgłoszeniowe do pobrania w formacie Word i Pdf:

Szkolenie pobierz FORMULARZ Word

Szkolenie pobierz FORMULARZ Pdf

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia i przepisy GIS liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: tel. kom. 662 15 90 33      e-mail; biuro@sprnpc.pl

 Nota prawna. Ze względu na ochronę praw autorskich zakazuje się nagrywania szkolenia na nośniki audio/video oraz robienia zdjęć. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, formuły i miejsca szkolenia lub odwołania zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

 


Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !


Archiwum szkoleń

Specjalistyczne szkolenie z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych
23.10.19 r. Maciej Kamiński.
Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie
09.04.2019 r. Tomasz Błeszyński, Tomasz Lebiedź
Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.
13.12.2018 r. adwokat Marcin Rębowski
Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.
08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.
Szkolenie z zakresu psychologii i prawa
20.09.2018 r. Łódź - Marta Kulik i Iwona Gajek z Kulik Training for Business, adwokat Marcin Rębowski.
RODO na rynku nieruchomości - seminarium
22.05.2018 r. Łódź - mgr Zbigniew Kubiński
Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
RODO - nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku, Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.
14.12.2017 r. Łódź
Pożegnanie lata” szkolenie i spotkanie integracyjne środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości.
13.10.2017 r. Łódź - mgr inż. Jan Schnerch
Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
21. 06. 2017 r. - Łódź Zbigniew Kubiński, Rafał Szczeponek
A B C – rewitalizacji - prawo - orzecznictwo - praktyka
11. 04. 2017 r. Łódź - Marcin Obijalski
XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości
20.01.2017 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krystyna Dziworska, prof. Tadeusz Markowski, Zbigniew Kubiński, Jacek Szopiński, Wojciech Nurek, Tomasz Błeszyński, Wojciech Dyakowski, Jan Olczyk
Ewidencja rachunkowa, rozrachunki i podatki Wspólnoty Mieszkaniowej Prawo - orzecznictwo - praktyka
17.11.2016 r. Łódź - Eugenia Śleszyńska
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi i regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
23.06.2016 r. Łódź - Zbigniew Kubiński
X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN
22.01.2016 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Marek Bryx, prof. Romuald Jończy, dr Joanna Mikołajczyk, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński
Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego”
Michał Substyk
Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami
Romana Pietruk
Procedury i zasady prowadzenia sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu cywilnego.
Adam Kudyk
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Adam Kudyk
Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu
prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Tadeusz Markowski
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Łukasz Pietruk
Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zbigniew Kubiński
Służebności – wybrane problemy
Kamil Keller