Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie.

9 kwietnia 2019 roku odbyło się w Łodzi specjalistyczne szkolenie pt. “Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami” zorganizowane przez nasze stowarzyszenie. W szkoleniu uczestniczyły osoby już działające na rynku nieruchomości oraz te, które dopiero zamierzają rozpocząć karierę w nieruchomościach m.in. z Łodzi i z regionu. Cieszymy się z frekwencji oraz miłej atmosfery na zajęciach. Celem tego szkolenia jest pokazanie sposobów na zwiększenie ilości i jakości ofert nieruchomości przyjmowanych z klauzulą wyłączności. Na szkoleniu zostały przedstawione np. zagadnienia: 1. podstawy prawne i zasady funkcjonowania klauzuli wyłączności w umowach pośrednictwa – na początku szkolenia prezentację w tym zakresie przedstawiał Tomasz Błeszyński, 2. skuteczny telemarketing, sposoby prowadzenia rozmów telefonicznych z klientami oraz pozyskiwanie ofert na umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności – te zagadnienia w formie interaktywnego wykładu zaprezentował uczestnikom szkolenia Tomasz Lebiedź. Bardzo często, poważną barierą utrudniającą pośrednikom zdobywanie nowych ofert jest trudność w telefonicznym umówieniu się ze sprzedającym po to, aby pośrednik mógł zobaczyć nieruchomość i podpisać umowę o pośrednictwo z klauzulą wyłączności, co jest kluczowym warunkiem skutecznej pracy nad ofertą przy realizacji transakcji.