Zarząd i komisje SPRNPC

Zarząd SPRNPC
 
Tomasz Błeszyński
Prezes Zarządu
 
Jacek Płuciennik
Wiceprezes Zarządu
 
Małgorzata Generowicz
Członek Zarządu
 
Bogumił Krawczyk
Członek Zarządu
 
Iwona Brandt
Członek Zarządu
 

Kontakt z Zarządem:   zarzad@sprnpc.pl

Telefon: 517 689 452

 
Komisja Rewizyjna SPRNPC
Bogusław Jęcek
Przewodniczący
Magdalena Strzelecka
Tomasz Cyganek
Członkowie
 

 

Sąd Koleżeński SPRNPC
Arletta Kolasińska
Przewodnicząca
Katarzyna Van Wallendael
Kazimierz Lerka
Członkowie