Zarząd i komisje SPRNPC

Tomasz Błeszyński

Prezes Zarządu

Jacek Płuciennik

Wiceprezes Zarządu

Iwona Brandt          

Członek Zarządu

Joanna Jurasz

Członek Zarządu

Sylwia Nyk

Członek Zarządu

 

Kontakt - Zarząd

e-mail: zarzad@sprnpc.pl

telefon: +48 517 689 452

 

Komisja Rewizyjna

 

Bogusław Jęcek

Przewodniczący Komisji

Magdalena Strzelecka

Członek Komisji

Tomasz Cyganek

Członek Komisji

 

Kontakt - Komisja

e-mail: biuro@sprnpc.pl

telefon: +48 662 159 033

 

Sąd Koleżeński

 

Arletta Kolasińska

Przewodnicząca Sądu

Katarzyna Van Wallendael

Członek Sądu

Kazimierz Lerka

Członek Sądu

 

Kontakt - Sąd

e-mail: biuro@sprnpc.pl

telefon: +48 662 159 033

 

Biuro SPRNPC

 

Małgorzata Gronowska

e-mail: biuro@sprnpc.pl

telefon: +48 662 15 90 33