ABC umowy pośrednictwa, czyli jak podpisać ważną skuteczną umowę, która zabezpieczy Twoje wynagrodzenie i pomoże bezpiecznie zrealizować transakcję

ABC umowy pośrednictwa, czyli jak podpisać ważną i skuteczną umowę, która zabezpieczy Twoje wynagrodzenie i pomoże bezpiecznie zrealizować transakcję.” 30 maja [poniedziałek] 2022 r. godz. 10 – 16 Łódź - STACJONARNE i cała Polska - ON-LINE .Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania umowy pośrednictwa niezbędnej do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji. Szkolenie trwa 6 godzin i składa się z dwóch części. Pierwsza część będzie poświęcona podstawie prawnej budowy i konstruowania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy – będą analizowane m.in. zapisy w umowach pośrednictwa. Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnik m.in. dowie się: • jak sporządzić i zawrzeć umowę, aby zapewnić sobie zapłatę wynagrodzenia, • jakie dane klienta są niezbędne, gdzie je weryfikować i jak je wpisać by móc skutecznie dochodzić wynagrodzenia, • jak skutecznie zawierać umowę pośrednictwa z małżonkami lub współwłaścicielami, • czy w swojej umowie pośrednictwa ma zapisy, które mogą zostać uznane za niedozwolone klauzule i co zrobić, aby zapisy te były dozwolone, • jak w przypadku niedojścia do skutku umowy sprzedaży można zabezpieczyć sobie wynagrodzenie, • jakie dowody są ważne w razie sporu sądowego, jak je uzyskać i zabezpieczyć, • na czym polega istota umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności i czy klient może sam sprzedać nieruchomość, • jak zapobiec próbom obejścia pośredniaka, w szczególności przy wyłączności, • za które z używanych materiałów promujących nieruchomość odpowiada biuro, • jak zabezpieczyć sobie prawa autorskich do używanych materiałów, w tym zdjęciowych, • jak skutecznie poprawiać i aneksować umowę pośrednictwa. Szkolenie prowadzić będzie Pani adwokat Anna Niecikowska. Od 15 lat, w ramach ścisłej specjalizacji kancelarii prawnej, związana jest ze środowiskiem pośredników i prawem nieruchomości. Doradza prawnie pośrednikom, czy to na etapie przygotowywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy sądowego dochodzenia wynagrodzenia; reprezentuję w sprawach sądowych. Przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń dla środowiska pośredników i pracowników biur pośrednictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości w czasopismach branżowych.