Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Specjalistyczne warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]. 27 marca [sobota] 2021 r. godz. 11.30 - 15.30 Szkolenie ON-LINE na żywo z pośrednictwem platformy ZOOM Na specjalne życzenie uczestników poprzedniego szkolenia z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML], które odbyło się 6 marca i cieszyło się dużym zainteresowaniem [w szkoleniu wzięło udział 45 osób] organizujemy te warsztaty. Celem warsztatów jest pomoc w z przygotowania niezbędnych dokumentów oraz wdrożenia procedur AML w biurze nieruchomości. Ustawa AML ( Anti - Money Laundering) nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów. Zapraszamy na szkolenie: pośredników w obrocie nieruchomościami, oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości. Na warsztatach w praktyczny sposób zostaną przedstawione zagadnienia m.in.: 1..Jaki są procedury AML? 2. Jak dokonać rejestracji w GIIF? 3. Jakie transakcje należy zgłaszać do GIIF? 4. Jak zarejestrować zgłoszenie do GIIF? 5. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla pośredników o obrocie nieruchomościami? 6. Jak korzystać z rejestru CRBR? 7. Jak przygotować zestaw niezbędnych dokumentów dla AML? Zajęcia odbywać się będą w grupie warsztatowej 20-25 osób. Szkolenie prowadzić będzie Pani Marta Wysocka-Fronczek. Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.