Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.

Szkolenie - Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości. 23 września [piątek] 2022 r. godz. 11 – 16 Szkolenie prowadzała Pani Marta Wysocka-Fronczek prawnik z Kancelarii LEX & FINANCE. Program szkolenia; I. AML w biurze nieruchomości II. RODO w biurze nieruchomości III. Procedury, dokumenty AML, RODO - case study.