Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.

Szkolenie - Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja. Przedstawione zostały, np. tematy: 1. Jak zabezpieczyć się przed nierzetelnym klientem? 2. Bezpieczne umowy - skuteczna windykacja roszczeń. Podczas szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedz na następujące pytania; 1. Jakie formy zabezpieczania stosować w umowach? 2. Jak poprawić skuteczność windykacji roszczeń w firmie? 3. Jakie są podstawowe zasady zapobiegania powstawaniu zadłużeń? 4. Jak przebiega windykacja dobrowolna, a jak przymusowa? 5. Jak prawidłowo sformułować wezwanie do zapłaty? 6. Jaki tryb postępowania przed sądem wybrać? 7. Jakie są koszty dochodzenia należności przed sądem? Szkolenie prowadził adwokat Marcin Rębowski. Po części merytorycznej uczestnicy szkolenia wzięli udział w kolacji Wigilijnej. Była to świetna okazja do złożenia sobie świąteczno-noworocznych życzeń, pogłębienia integracji środowiska i wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy.