Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Specjalistyczne szkolenie z ustawyo przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] 6 marca [sobota] 2021 r. godz. 10 - 14 Szkolenie ON-LINE na żywo z pośrednictwem platformy ZOOM Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML]. Ustawa AML ( Anti - Money Laundering) nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy to nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów. Zapraszamy na szkolenie: pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości, oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości. Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.: 1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; Dyrektywa AML, Nowelizacja ustawy. 2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym. 3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”. 4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości. 5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności; Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji, Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, Rejestrowanie transakcji podejrzanych, Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. 6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów. Szkolenie prowadzić będzie Pani Marta Wysocka-Fronczek. Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.