Jak przystąpić do SPRNPC

Członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej może zostać osoba fizyczna lub prawna związana z obsługą rynku nieruchomości. 

Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia po wcześniejszym złożeniu przez kandydata deklaracji.

Składka członkowska wynosi 20 złotych miesięcznie i przeznaczona jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Naszymi członkami są pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości z Łodzi, regionu i kraju m.in. z Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Brzezin, Błonia, Krośniewic, Łodzi, Pabianic, Rzgowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Częstochowy, Lublińca, Strykowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Łasku, Białej Rawskiej, Opoczna, Sieradza, Zgierza, Zduńskiej Woli, Jarocina, Warszawy.

Korzyści płynące z przystąpienia do stowarzyszenia:
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie i Federację PPRN członkowie korzystają z szeregu bonifikat w opłatach za uczestnictwo w projektach edukacyjnych,

 • integracja środowiska związanego z obsługą rynku nieruchomości, wzajemna pomoc, współpraca i wymiana doświadczeń,

 • dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania naszych zawodów i rynku nieruchomości,

 • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych – członkami naszego stowarzyszenia są właściciele i pracownicy różnych firm działających na rynku nieruchomości już od wielu lat, dysponujących często bardzo dużym doświadczeniem i praktyką,

 • poddanie się swego rodzaju rekomendacji i kontroli środowiska – klient wybierając Państwa firmę może skontaktować się ze stowarzyszeniem w celu potwierdzenia rekomendacji. Tego rodzaju informacja jest pobierana przez klientów coraz częściej a więc bycie w środowisku Stowarzyszenia może zaowocować większą ilością klientów,

 • możliwość skorzystania bonusowego z pakietu obowiązkowego ubezpieczenia OC pośredników i zarządców nieruchomości specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS,

 • dostęp do informacji o nieuczciwych praktykach, klientach i firmach oraz wiele innych korzyści, które mogą ułatwić prowadzenie biznesu,

 • podnoszenie, jakości obsługi klientów oraz standardów pracy na rynku nieruchomości,

 • możliwość skorzystania ze specjalnej - promocyjnej oferty i bonusu dla członków Stowarzyszenia zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej,

 • prawa do używania i publikowania na stronach firmowych znaku graficznego Stowarzyszenia z informacją o przynależności do niego,

 • możliwość skorzystania z projektów biznesowych oferowanych przez Partnerów Stowarzyszenia,

 • możliwość skorzystania ze specjalnej – oferty i bonusu w zakresie pomocy prawnej w sprawach spornych z klientami, windykacji, sporów sądowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)  oraz wsparcia w zakresie kontroli przedsiębiorców. dla członków Stowarzyszenia przez Naszego Partnera Kancelarię Prawną LEX & FINANCE,
 • możliwość uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Miesięczny koszt uczestnictwa w sieci MLS dla członka stowarzyszenia wynosi 50 złotych brutto.  Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

Bieżące informacje o prowadzonych przez stowarzyszanie inicjatywach, projektach dostępne są na stronie internetowej www.sprnpc i Facebooku https://www.facebook.com/SPRNPC/

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

 

By przystąpić do stowarzyszenia proszę pobrać dekalrację członkowską wypenić i odesłać na adres   biuro@sprnpc.pl

Napisz do nas