Kursy

Praktyczny kurs

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

zarządzania nieruchomościami

  • Chcesz z powodzeniem inwestować w nieruchomości, zarabiać na flipach, wynajmować mieszkania i mieć dochód pasywny ?
  • Szukasz pomysłu na biznes, atrakcyjnej pracy, ścieżki rozwoju kariery zawodowej ?
  • Chcesz profesjonalnie zarządzać nieruchomościami, zajmować się zrządzaniem najmem lokali mieszkalnych i użytkowych ?
  • Zapisz się na nasz kurs, uzyskaj wiedzę i bezterminową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości !

Zapraszamy na kolejne edycje [daty poniżej] specjalistycznego, praktycznego kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, który odbywa się STACJONARNIE - Łódź oraz ON-LINE - cała Polska - na żywo za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

 

Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - aktywnie działa na terenie Łodzi i regionu od 1994 roku. Od wielu lat organizuje specjalistyczne kursy licencyjne oraz szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Przeczytaj opinie Klientów o kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

 

Celem kursu:

Celem kursu jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie do otrzymania bezterminowych, fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN.

Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu prawa, ekonomii, marketingu, psychologii sprzedaży i obsługi klientów, architektury, budowanictwa, charakterystyki energrtycznej, doradztwa oraz z zagadnień zawodowych dla pośredników [ m.in. czynności pośrednictwa, dokumentacja transakcji, obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym, pierwotnym, strategie inwestycyjne, rynek deweloperski, home staging ] i zarządców [m.in. zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi, dokumentacja, zasady rozliczania mediów i technicznej eksploatacji, przeglądów okresowych] w oparciu o aktualne przepisy.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku nieruchomości, ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne: Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
• zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,
• przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
• otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
Najlepszą rekomendacją jest to, że już ponad 1500 osób z wynikiem pozytywnym ukończyło nasze kursy, które dla wygody uczestników odbywają się w formie stacjonarnej i on - line na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.
Uczestnikami naszych kursów są osoby z całej Polski i zagranicy m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Tajlandii, Niemiec, USA.
W zającach uczestniczyli przedstawiciele rożnych zawodów i specjalności m.in. prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, technicy, nauczyciele, lekarze, dziennikarze, politycy, sportowcy oraz instytucji i spółek Skarbu Państwa, samorządów, miast, gmin, spółdzielni mieszkaniowych, banków, funduszy inwestycyjnych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz spółek kapitałowych krajowych i zagranicznych.

Ten kurs jest dla każdego, kto interesuje się rynkiem nieruchomości.

Program kursu:
Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. 
Autorski program kursów licencyjnych dla pośredników i zarządców nieruchomości opracowany na podstawie minimum programowego - link.
System kompetencyjno - jakościowy:
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno - jakościowy, który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. 
Fakultatywne licencje zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN, nie dają formalnych uprawnień, bo od czasu przeprowadzenia deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości nie ma wymogu ich posiadania. Licencje są dokumentem wewnątrzorganizacyjnym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i potwierdzają zdobytą wiedzę w ramach autoryzowanych przez FPPRN kursów zakończonych zaliczeniem egzaminu licencyjnego.  Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym FPPRN - www.pprn.pl

Wykładowcy:

Zajęcia na kursie prowadzą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, nietuzinkową wiedzę, bogate doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdalena Strzelecka, Wojciech Okrasa, Zbigniew Kubiński, Arletta Kolasińska,Tomasz Błeszyński, Jacek Płuciennik, Paweł Mamełka, Magdalena Wygoda, Jakub Ignaczak, Piotr Marcinkowski, Małgorzata Pietrzak oraz zaproszeni goście.

 

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej SPRNPC w centrum Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270 oraz ON-LINE - na całą Polskę na żywo za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

1. Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - [62 godz.] - w godz. 9 do 18.

2. Kurs zarządca nieruchomości - [62 godz.] - w godz. 9 do 18.

3. Kurs łączony - pośrednik + zarządca - [80 godz.] - w godz. 9 do 18.

Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - 1400 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości - 1400 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca) - 1800 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr. 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815 [ w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika ]

Uczestnictwo w kursie musi zostać potwierdzone wysłaniem formularza i dokonaniem wpłaty. Zgłoszenia bez formularza i wpłat nie będą rozpatrywane przez organizatora.

Należność za dany kurs należy wpłacić na podane wyżej konto najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Wpłata dokonana po tym terminie nie gwarantuje uczestnikowi miejsca na kursie.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu SPRNPC. 

Specjalna oferta cenowa dla uczestników grupowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. 

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering szkoleniowy.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję pośrednika lub zarządcy.

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem RIS 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Terminy - harmonogram kursów na 2024 r:

Kurs edycja 57 - zajęcia od 3 lutego - do 2 marca 2024 [sobota - niedziela]  BRAK MIEJSC

Kurs edycja 58 - zajęcia od 16 marca - do 20 kwietnia 2024 [sobota - niedziela] BRAK MIEJSC

Kurs edycja 59 - zajęcia od 11 maja - do 8 czerwca 2024 [sobota - niedziela] 

Planowany termin egzaminu licencyjnego 09.06.24 r.

Kurs edycja 60 - zajęcia od 20 lipca - do 17 sierpnia 2024 [sobota - niedziela]

Planowany termin egzaminu licencyjnego 18.08.24 r.

Kurs edycja 61 - zajęcia od 14 września – do 12 października 2024 [sobota - niedziela]

Planowany termin egzaminu licencyjnego 13.10.24 r.

Kurs edycja 62 - zajęcia od 9 listopada – do 7 grudnia 2024 [sobota - niedziela] 

Planowany termin egzaminu licencyjnego 08.12.24 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie Word i PDF:

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Zasady bezpieczeństwa kursu:  

  ► Kurs w formie stacjonarnej jest organizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i  wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

Wzory licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości:

   

 

 

 

Uzyskanie licencji pośrednika - zarządcy:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. 

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 400 złotych dla każdego zawodu. Opłatę tą pobiera przed egzaminem Federacja PPRN.

           

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Specjalna oferta dla absolwentów - pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu licencyjnego można zapisać się do Naszego Stowarzyszenia i skorzystać m.in.:

  • możliwości uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

  • ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia i  uczestników Sieci MLS CBN zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej, 

  • wpisu do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia

  • z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS,

  • możliwość skorzystania ze specjalnej – oferty i bonusu w zakresie pomocy prawnej w sprawach spornych z klientami, windykacji, sporów sądowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)  oraz wsparcia w zakresie kontroli przedsiębiorców. dla członków Stowarzyszenia przez Naszego Partnera Kancelarię Prawną LEX & FINANCE,

  • z oferty przygotowanej przez Naszego Partnera firmę BRICOMAN.

Naszymi członkami są m.in.  pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości z Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Brzezin, Ksawerowa, Łodzi, Pabianic, Rzgowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Rąbienia, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Sieradza, Zgierza, Zduńskiej Woli, Warszawy.

Szczegółowe informacje o zasadach członkostwa w SPRNPC na stronie http://www.sprnpc.pl/jak-przystapic-do-sprnpc

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

Informacje - zapisy na kurs:

Kontakt; +48  662 15 90 33    e-mail; biuro@sprnpc.pl

Zapraszamy do udziału w kursie i przesyłania zgłoszeń. 

Foto: arch. SPRNPC

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.