Kursy

Praktyczny kurs

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

zarządzania nieruchomościami

  • Chcesz z powodzeniem inwestować w nieruchomości, zarabiać na flipach, wynajmować mieszkania i mieć dochód pasywny ?
  • Szukasz pomysłu na biznes, atrakcyjnej pracy, ścieżki rozwoju kariery zawodowej ?
  • Chcesz profesjonalnie zarządzać nieruchomościami, zajmować się zrządzaniem najmem lokali mieszkalnych i użytkowych ?
  • Zapisz się na nasz kurs, uzyskaj wiedzę i bezterminową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości !

Zapraszamy na kolejne edycje [wykaz dat poniżej] specjalistycznego, praktycznego, zawodowego kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, który odbywa się w formule hybrydowej - STACJONARNIE - Łódź [zgodnie z zleceniami epidemicznymi] oraz ON - LINE - cała Polska - na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 

Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - aktywnie działa na terenie Łodzi i regionu od 1994 roku. Od wielu lat organizuje specjalistyczne kursy licencyjne oraz szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Celem kursu:

Celem kursu jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie do otrzymania bezterminowych, fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN.

Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu prawa, ekonomii, marketingu, psychologii sprzedaży i obsługi klientów oraz z zagadnień zawodowych dla pośredników [ m.in. czynności pośrednictwa, dokumentacja, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, pierwotnym, strategie inwestycyjne, rynek deweloperski] i zarządców [m.in. zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi, dokumentacja, zasady rozliczania mediów i technicznej eksploatacji] w oparciu o aktualne przepisy.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku nieruchomości, ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne: Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
• zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,
• przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
• otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
Program kursu:
Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i obejmują 54 godziny edukacyjne (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym - www.pprn.pl
System kompetencyjno - jakościowy:
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno - jakościowy, który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. 

Od 01.01.2014 r. na mocy uchwalonej przez Sejm tzw. „Ustawy deregulacyjnej" zostały zlikwidowane „państwowe”  licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (zgodnie z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami).

Tym samym wszystkie wydane przez ministerstwo w poprzednich latach licencje straciły ważność i stały się dokumentami archiwalnymi, na które powoływać ani posługiwać się nie powinno, ponieważ wprowadzają klientów w błąd.

Wykładowcy:

Zajęcia na kursie prowadzi ośmioro znanych w kraju wykładowców posiadających długoletni staż, nietuzinkową wiedzę, bogate doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdalena Strzelecka, Wojciech Okrasa, Zbigniew Kubiński, Arletta Kolasińska, Rafał Durlik, Tomasz Błeszyński, Jacek Płuciennik, Paweł Mamełka, Magdalena Wygoda oraz zaproszeni goście.

    

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej położonej w centrum Łodzi niedaleko ulicy Piotrkowskiej oraz On-line na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

1. Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [54 godz.] - zajęcia w godz. 9 do 18.

2. Kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [54 godz.] - zajęcia w godz. 9 do 18.

3. Kurs łączony - pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [72 godz.] - zajęcia w godz. 9 do 18.

Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - 1200 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości - 1200 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca) - 1600 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr. 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815

[ w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika ]

Uczestnictwo w kursie musi zostać potwierdzone wysłaniem formularza i dokonaniem wpłaty. Zgłoszenia bez formularza i wpłat nie będą rozpatrywane przez organizatora. W przypadku rezygnacjiNależność za dany kurs należy wpłacić na podane wyżej konto najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Wpłata dokonana po tym terminie nie gwarantuje uczestnikowi miejsca na kursie.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu SPRNPC. 

Specjalna oferta cenowa dla uczestników grupowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. 

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering szkoleniowy.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję pośrednika lub zarządcy.

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem RIS 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Zasady bezpieczeństwa kursu:  

  ► Kurs zostanie zorganizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i  wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

  ► Ze względu na przepisy GIS liczba uczestników kursu stacjonarnego jest ograniczona.

 

Terminy - harmonogram kursów na 2022 r:

Kurs edycja 45 - zajęcia od 5 lutego - do 27 lutego 2022 [sobota - niedziela] 

05.03.22 - planowany egzamin licencyjny   BRAK MIEJSC

Kurs edycja 46 - zajęcia od 2 kwietnia - do 8 maja 2022 [sobota - niedziela] 

14.05.22 - planowany egzamin licencyjny   BRAK MIEJSC

Kurs edycja 47 - zajęcia od 11 czerwca - do 10 lipca 2022 [sobota - niedziela] 

16.07.22 - planowany egzamin licencyjny  BRAK MIEJSC

Kurs edycja 48 - zajęcia od 20 sierpnia - do 11 września 2022 [sobota - niedziela] 

17.09.22 - planowany egzamin licencyjny

Kurs edycja 49 - zajęcia od 8 października – do 30 października 2022 [sobota - niedziela] 

05.11.22 - planowany egzamin licencyjny

Kurs edycja 50 - zajęcia od 19 listopada – do 11 grudnia 2022 [sobota - niedziela] 

17.12.22 - planowany egzamin licencyjny

 

Wzory licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości:

Uzyskanie licencji pośrednika - zarządcy:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. 

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 350 złotych dla każdego zawodu. Oplatę tą pobiera przed egzaminem Federacja PPRN.

           

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Specjalna oferta dla absolwentów - pośredników w obrocie neruchomościami, zarządców nieruchomości:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu licencyjnego można zapisać się do Naszego Stowarzyszenia i skorzystać m.in.:

  • możliwości uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

  • ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia i  uczestników Sieci MLS CBN zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej, 

  • wpisu do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia

  • z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS,

  • z oferty obsługi prawnej specjalnie przygotowanej dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera Kancelarię LEX & FINANCE i Kancelarię Adwokocką Anny Niecikowskiej.

Naszymi członkami są m.in.  pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości z Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Brzezin, Ksawerowa, Łodzi, Pabianic, Rzgowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Rąbienia, Tomaszaowa Mazowieckiego,Częstochowy, Sieradza, Zgierza, Zduńskiej Woli,Warszawy.

Szczegółowe informacje o zasadach członkostwa w SPRNPC na stronie http://www.sprnpc.pl/jak-przystapic-do-sprnpc

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

 

Zapisy i więcej informacji:

Kontakt; tel. kom. 662 159 033; tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Biuro czynne: wtorek w godz. 10 -14, czwartek w godz. 10 -14
Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie Word i PDF:

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Poniżej autorski program kursów licencynych dla pośredników i zarzadców nieruchomości opracowany na podstawie minimum programowego FPPRN.

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Zapraszany na kurs !!!

 

Foto: arch. SPRNPC