Historia SPRNPC

Historia i działalność stowarzyszenia
Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej powstało z połączenia dwóch stowarzyszeń: istniejącego od 1994 roku Łódzkiego Stowarzyszenia Maklerów Rynku Nieruchomości i powstałego w 1995 roku Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Od 1996 roku, kiedy to obydwa stowarzyszenia połączyły się, istniejemy jako Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej.

W kwietniu 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o zmianie nazwy i statutu i obecnie Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Zgodnie ze Statutem członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne funkcjonujące na rynku nieruchomości, a w szczególności: pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy rynku nieruchomości, geodeci, architekci, deweloperzy i inne osoby działające na 
rynku nieruchomości.
Stowarzyszenie było i jest inicjatorem szeregu działań związanych z:

I. Funkcjonowaniem rynku nieruchomości:

 • członkowie naszej organizacji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi rynku nieruchomości,

 • w posiadaniu naszych członków jest wielotysięczna baza ofert nieruchomości przeznaczonych do obrotu i zarządzania,

 • zrzeszamy wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości,

 • organizujemy kursy zawodowe, seminaria poświęcone problematyce rynku nieruchomości min. dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców, deweloperów, inwestorów,

 • organizujemy kursy licencyjne dla kandydatów chcących uzyskać prestiżową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN,

 • współpracujemy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami rynku multimedialnego w celu promowania profesjonalnych usług z zakresu obsługi rynku nieruchomości,

 • współpracujemy z władzami państwowymi, samorządowymi, posłami i senatorami z naszego regionu,

 • występujemy w sprawach ochrony praw konsumentów i konkurencji,

 • współpracujemy z kancelariami adwokackimi i brokerami ubezpieczeniowymi,

 • pomagamy w wyjaśnianiu sporów i nieporozumień z klientami,

 • jesteśmy właścicielami Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości www.cbn.pl .To jedna z najstarszych sieci wymiany ofert nieruchomości pomiędzy biurami MLS w Polsce, która nieprzerwanie działa od 1998 roku.

II. Promocją zawodu:

 • organizowaliśmy w roku 1997 III Kongres Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, oraz w roku 2002 VIII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – ogólnopolską imprezę będącą podsumowaniem całego roku w naszym zawodzie, imprezę pomyślaną jako integrację trzech najważniejszych zawodów rynku nieruchomości: pośredników, rzeczoznawców i zarządców,

 • byliśmy organizatorem cyklicznych imprez okolicznościowych takich jak: „Biesiada Ziemiańska”, „Wiosna w nieruchomościach” uczestnikami której byli przedstawiciele różnych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości,

 • zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję z okazji XX-lecia Stowarzyszenia” Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu,

 • współpracujemy z mediami i kształtujemy pozytywny wizerunek pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego i doradcy rynku nieruchomości,

 • organizujemy cykliczne spotkania środowiskowe i śniadania networkingowe, na które zapraszamy ciekawych prelegentów oraz pośredników, zarządców nieruchomości z Łodzi regionu.

III. Działalnością społeczną i charytatywną:

 • współpracujemy min. z Polskim Czerwonym Krzyżem,

 • organizowaliśmy zbiórki darów dla domów dziecka oraz zbiórki darów dla powodzian, uchodzców.

 

Aktualny znak graficzny stowarzyszenia - do pobrania: