Licencje

Praktyczny kurs pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

i zarządzania nieruchomościami

 • Chcesz z powodzeniem inwestować w nieruchomości, zarabiać na flipach, wynajmować mieszkania i mieć dochód pasywny ?
 • Szukasz pomysłu na biznes, atrakcyjnej pracy, ścieżki rozwoju kariery zawodowej ?
 • Chcesz profesjonalnie zarządzać nieruchomościami, zajmować się zrządzaniem najmem lokali mieszkalnych i użytkowych ?
 • Zapisz się na nasz kurs, uzyskaj wiedzę i bezterminową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości !

Zapraszamy na kolejne edycje [wykaz dat poniżej] specjalistycznego, praktycznego, zawodowego kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, który odbędzie się w formule hybrydowej - stacjonarnie [zgodnie z zleceniami epidemicznymi GIS] oraz ON - LINE na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 

Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - aktywnie działa na terenie Łodzi i regionu od 1994 roku. Od wielu lat organizuje specjalistyczne kursy licencyjne oraz szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Celem kursu:

Celem kursu jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie do otrzymania bezterminowych, fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN.

Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu prawa, ekonomii, marketingu, psychologii sprzedaży i obsługi klientów oraz z zagadnień zawodowych dla pośredników [ m.in. czynności pośrednictwa, dokumentacja, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, pierwotnym, strategie inwestycyjne, rynek deweloperski] i zarządców [m.in. zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi, dokumentacja, zasady rozliczania mediów i technicznej eksploatacji] w oparciu o aktualne przepisy.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku nieruchomości, ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne: Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
• zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,
• przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
• otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
Program kursu:
Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i obejmują 54 godziny edukacyjne (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym - www.pprn.pl
System kompetencyjno - jakościowy:
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno - jakościowy, który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. 

Od 01.01.2014 r. na mocy uchwalonej przez Sejm tzw. „Ustawy deregulacyjnej" zostały zlikwidowane „państwowe”  licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (zgodnie z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami).

Tym samym wszystkie wydane przez ministerstwo w poprzednich latach licencje straciły ważność i stały się dokumentami archiwalnymi, na które powoływać ani posługiwać się nie powinno, ponieważ wprowadzają klientów w błąd.

Wykładowcy:

Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdalena Strzelecka, Wojciech Okrasa, Zbigniew Kubiński, Arletta Kolasińska, Rafał Durlik, Tomasz Błeszyński, Jacek Płuciennik, Magdalena Wygoda oraz zaproszeni goście.

  

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej położonej w centrum Łodzi niedaleko ulicy Piotrkowskiej oraz On-line na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [54 godz.] - zajęcia są w godz. 9 do 18.
 2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [54 godz.] - zajęcia są w godz. 9 do 18.
 3. kurs łączony - pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [72 godz.] - zajęcia są w godz. 9 do 18.
Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - 999 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości - 999 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca) - 1499 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr. 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815

[ w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika ]

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu SPRNPC.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering szkoleniowy.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję.

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem RIS 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Zasady bezpieczeństwa kursu:  

  ► Kurs zostanie zorganizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i  wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

  ► Ze względu na przepisy GIS liczba uczestników kursu stacjonarnego jest ograniczona.

 

Terminy - harmonogram kursów:

Kurs edycja 41 - zajęcia od 29 maja - do 27 czerwca 2021 r.BRAK MIEJSC 

wykłady 29-30.05, 5-6.06, 12-13.06, 19-20.06, 27.06-egzamin licencyjny

Kurs edycja 42 - zajęcia od 21 sierpnia - do 12 września 2021 r. BRAK MIEJSC 

wykłady 21-22.08, 28-29.08, 4-5.09, 11-12.09, 12.09-egzamin licencyjny

Kurs edycja 43 - zajęcia od 2 października - do 30 pażdziernika 2021 r.  - BRAK MIEJSC 

wykłady 2-3.10, 9-10.10, 16-17.10, 23-24.10, 30.10-egzamin licencyjny

Kurs edycja 44 - zajęcia od 6 listopada - do 4 grudnia 2021 r.

wykłady 6-7.11, 13-14.11, 20-21.11, 27-28.11, 4.12-egzamin licencyjny

 

Wzory licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości:

Uzyskanie licencji pośrednika - zarządcy:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. 

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 300 złotych dla każdego zawodu.

           

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Specjalna oferta dla absolwentów - pośredników w obrocie neruchomościami:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu licencyjnego można zapisać się do Naszego Stowarzyszenia i skorzystać m.in.:

 • możliwości uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

 • ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia i  uczestników Sieci MLS CBN zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej, 

 • wpisu do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia

 • możliwości skorzystania z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS.

Naszymi członkami są m.in.  pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości z Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Brzezin, Ksawerowa, Łodzi, Pabianic, Rzgowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Rąbienia, Tomaszaowa Mazowieckiego,Częstochowy, Sieradza, Zgierza, Zduńskiej Woli.

Szczegółowe informacje o zasadach członkostwa w SPRNPC na stronie http://www.sprnpc.pl/jak-przystapic-do-sprnpc

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

Ścieżka Kariery:

Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego – uzyskanie Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Informacje na stronie -  www.profesjonalista.net

Zapisy i więcej informacji:

Kontakt; tel. kom. 662 159 033; tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Biuro czynne: wtorek w godz. 10 -14, czwartek w godz. 10 -14
Formularze zgłoszeniowe do pobrania - Word i PDF:

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Poniżej autorski program kursów licencynych dla pośredników i zarzadców nieruchomości opracowany na podstawie minimum programowego FPPRN.

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Zapraszany na kurs !!!

 

Foto: arch. SPRNPC