Licencje

Praktyczny kurs pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

i zarządzania nieruchomościami

  • Chcesz z powodzeniem inwestować w nieruchomości, zarabiać na flipach, wynajmować mieszkania i mieć dochód pasywny ?
  • Szukasz pomysłu na biznes, atrakcyjnej pracy, ścieżki rozwoju kariery zawodowej ?
  • Chcesz profesjonalnie zarządzać nieruchomościami, zajmować się zrządzaniem najmem lokali mieszkalnych i użytkowych ?
  • Zapisz się na nasz kurs, uzyskaj wiedzę i bezterminową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości !

Zapraszamy na kolejne edycje [wykaz dat poniżej] specjalistycznego, praktycznego, zawodowego kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, który odbywa się w formule hybrydowej - STACJONARNIE - Łódź [zgodnie z zleceniami epidemicznymi] oraz ON - LINE - cała Polska - na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 

Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - aktywnie działa na terenie Łodzi i regionu od 1994 roku. Od wielu lat organizuje specjalistyczne kursy licencyjne oraz szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Celem kursu:

Celem kursu jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie do otrzymania bezterminowych, fakultatywnych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN.

Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu prawa, ekonomii, marketingu, psychologii sprzedaży i obsługi klientów oraz z zagadnień zawodowych dla pośredników [ m.in. czynności pośrednictwa, dokumentacja, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, pierwotnym, strategie inwestycyjne, rynek deweloperski] i zarządców [m.in. zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi, dokumentacja, zasady rozliczania mediów i technicznej eksploatacji] w oparciu o aktualne przepisy.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku nieruchomości, ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne: Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
• zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,
• przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
• otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
Program kursu:
Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i obejmują 54 godziny edukacyjne (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym - www.pprn.pl
System kompetencyjno - jakościowy:
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno - jakościowy, który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. 

Od 01.01.2014 r. na mocy uchwalonej przez Sejm tzw. „Ustawy deregulacyjnej" zostały zlikwidowane „państwowe”  licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (zgodnie z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami).

Tym samym wszystkie wydane przez ministerstwo w poprzednich latach licencje straciły ważność i stały się dokumentami archiwalnymi, na które powoływać ani posługiwać się nie powinno, ponieważ wprowadzają klientów w błąd.

Wykładowcy:

Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdalena Strzelecka, Wojciech Okrasa, Zbigniew Kubiński, Arletta Kolasińska, Rafał Durlik, Tomasz Błeszyński, Jacek Płuciennik, Magdalena Wygoda oraz zaproszeni goście.

  

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej położonej w centrum Łodzi niedaleko ulicy Piotrkowskiej oraz on-line na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

1. Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [54 godz.] - zajęcia w godz. 9 do 18.

2. Kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [54 godz.] - zajęcia w godz. 9 do 18.

3. Kurs łączony - pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [72 godz.] - zajęcia w godz. 9 do 18.

Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - 1049 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości - 1049 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca) - 1549 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr. 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815

[ w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika ]

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu SPRNPC. 

Specjalna oferta cenowa dla uczestników grupowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. 

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering szkoleniowy.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję.

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem RIS 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Zasady bezpieczeństwa kursu:  

  ► Kurs zostanie zorganizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i  wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

  ► Ze względu na przepisy GIS liczba uczestników kursu stacjonarnego jest ograniczona.

 

Terminy - harmonogram kursów na 2022 r:

Kurs edycja 45 - zajęcia od 5 lutego - do 27 lutego 2022 [sobota - niedziela] 

05.03.22 - egzamin licencyjny

Kurs edycja 46 - zajęcia od 2 kwietnia - do 24 kwietnia 2022 [sobota - niedziela] 

30.04.22 - egzamin licencyjny

Kurs edycja 47 - zajęcia od 28 maja - do 19 czerwca 2022 [sobota - niedziela] 

25.06.22 - egzamin licencyjny

Kurs edycja 48 - zajęcia od 20 sierpnia - do 11 września 2022 [sobota - niedziela] 

17.09.22 - egzamin licencyjny

Kurs edycja 49 - zajęcia od 8 października – do 30 października 2022 [sobota - niedziela] 

05.11.22 - egzamin licencyjny

Kurs edycja 50 - zajęcia od 19 listopada – do 11 grudnia 2022 [sobota - niedziela] 

17.12.22 - egzamin licencyjny

 

Wzory licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości:

Uzyskanie licencji pośrednika - zarządcy:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. 

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 300 złotych dla każdego zawodu.

           

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Specjalna oferta dla absolwentów - pośredników w obrocie neruchomościami, zarządców nieruchomości:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu licencyjnego można zapisać się do Naszego Stowarzyszenia i skorzystać m.in.:

  • możliwości uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

  • ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia i  uczestników Sieci MLS CBN zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej, 

  • wpisu do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia

  • z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS,

  • z oferty obsługi prawnej specjalnie przygotowanej dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera Kancelarię LEX & FINANCE. 

Naszymi członkami są m.in.  pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości z Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Brzezin, Ksawerowa, Łodzi, Pabianic, Rzgowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Rąbienia, Tomaszaowa Mazowieckiego,Częstochowy, Sieradza, Zgierza, Zduńskiej Woli,Warszawy.

Szczegółowe informacje o zasadach członkostwa w SPRNPC na stronie http://www.sprnpc.pl/jak-przystapic-do-sprnpc

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

 

Zapisy i więcej informacji:

Kontakt; tel. kom. 662 159 033; tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Biuro czynne: wtorek w godz. 10 -14, czwartek w godz. 10 -14
Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie Word i PDF:

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Poniżej autorski program kursów licencynych dla pośredników i zarzadców nieruchomości opracowany na podstawie minimum programowego FPPRN.

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Zapraszany na kurs !!!

 

Foto: arch. SPRNPC