Licencje

Praktyczny kurs licencyjny

dla zarządców nieruchomości,

pośredników w obrocie nieruchomościami

 • Chcesz z powodzeniem inwestować w nieruchomości, zarabiać na flipach, wynajmować mieszkania i mieć dochód pasywny ?
 • Szukasz pomysłu na biznes, atrakcyjnej pracy, ścieżki rozwoju kariery zawodowej ?
 • Chcesz profesjonalnie zarządzać nieruchomościami, zajmować się zrządzaniem najmem lokali mieszkalnych i użytkowych ?
 • Zapisz się na nasz kurs, uzyskaj wiedzę i bezterminową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości !

6 LUTEGO rozpoczynamy już 39 edycję specjalistycznego - praktycznego, zawodowego kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, który odbędzie się w formie stacjonarnej [ zgodnie z zleceniami epidemicznymi GIS ]  i ON - LINE na żywo za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 

Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - aktywnie działa na terenie Łodzi i regionu od 1994 roku. Od wielu lat organizuje specjalistyczne kursy licencyjne oraz szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Cele kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu prawa, ekonomii, marketingu, psychologii sprzedaży i obsługi klientów oraz z zagadnień zawodowych dla pośredników [ m.in. czynności pośrednictwa, dokumentacja, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, pierwotnym, inwestycje] i zarządców [m.in. zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi, dokumentacja, zasady rozliczania mediów i technicznej eksploatacji] w oparciu o aktualne przepisy.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne: Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:
• zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,
• przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,
• uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,
• otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.
Program kursu:
Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i obejmują 48 godzin edukacyjnych (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym - www.pprn.pl
System kompetencyjno - jakościowy:
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno - jakościowy, który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. 

Od 01.01.2014 r. na mocy uchwalonej przez Sejm tzw. „Ustawy deregulacyjnej" zostały zlikwidowane „państwowe”  licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (zgodnie z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami).

Tym samym wszystkie wydane przez ministerstwo w poprzednich latach licencje straciły ważność i stały się dokumentami archiwalnymi, na które powoływać ani posługiwać się nie powinno, ponieważ wprowadzają klientów w błąd.

Wykładowcy:

Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdalena Strzelecka, Wojciech Okrasa, Tomasz Błeszyński, Rafał Durlik, Jacek Płuciennik, Zbigniew Kubiński, Arletta Kolaśińska oraz zaproszeni goście.

 

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej położonej w centrum Łodzi niedaleko ulicy Piotrkowskiej oraz online za pośrednictwem komunikatora internetowego.

 1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia są od godz. 830 do 1730.
 2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia są od godz. 830 do 1730.
 3. kurs łączony - pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [66 h] - zajęcia są od godz. 830 do 1730.
Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - 988 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości - 988 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca) - 1488 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr. 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815

[ w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika ]

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu SPRNPC.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering szkoleniowy.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję.

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem RIS 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Termin rozpoczęcia kursu:  6 LUTY 2021 r. 

>  Kurs zostanie zorganizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

 Ze względu na przepisy GIS liczba uczestników kursu jest ograniczona.

Harmonogram kursów - daty zjazdów 

Zajęcia  06 - 07.02. 2021 r.

Zajęcia  13 - 14.02. 2021 r.

Zajęcia  20 - 21.02. 2021 r.

Zajęcia  27 - 28.02. 2021 r.

Planowany egzamin licencyjny po zakończeniu kursu dla pośredników i zarządców nieruchomości - 06.03. 2021 r.

Wzory licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości:

Uzyskanie licencji pośrednika - zarządcy:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. 

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 300 złotych dla każdego zawodu.

           

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Specjalna oferta dla absolwentów - pośredników w obrocie neruchomościami:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu licencyjnego można zapisać się do Naszego Stowarzyszenia i skorzystać m.in.:

 • możliwości uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

 • ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia i  uczestników Sieci MLS CBN zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej, 

 • wpisu do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia

 • możliwości skorzystania z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS.

Naszymi członkami są m.in.  pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości z Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Brzezin, Ksawerowa, Łodzi, Pabianic, Rzgowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Rąbienia, Tomaszaowa Mazowieckiego,Sieradza, Zgierza, Zduńskiej Woli.

Szczegółowe informacje o zasadach członkostwa w SPRNPC na stronie http://www.sprnpc.pl/jak-przystapic-do-sprnpc

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

Ścieżka Kariery:

Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego – uzyskanie Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Informacje na stronie -  www.profesjonalista.net

Zapisy i więcej informacji:

Kontakt; tel. kom. 662 159 033; tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Biuro czynne: wtorek w godz. 10 -14, czwartek w godz. 10 -14
Formularze zgłoszeniowe do pobrania - Word i PDF:

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Szczegółowe programy kursów licencyjnych Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Zagadnienia programowe - pośrednicy

Pośrednik

Zarządca

Zagadnienia programowe - zarządcy

  I.   Podstawy wiedzy z zakresu prawa

16 godz.

  I.   Podstawy wiedzy z zakresu prawa

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce

2

Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce

1

Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

1

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

Ochrona praw lokatorów

1

Ochrona praw lokatorów

Najem okazjonalny

1

Najem okazjonalny

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

1

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami

4

Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

1

Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce

Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce

1

Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

1

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”

1

Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”

  II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

8 godz.

  II.  Podstawy wiedzy ekonomicznej i technicznej

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

1

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

2

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

Podstawy budownictwa

2

Podstawy budownictwa

Przegląd technologii w budownictwie

1

Przegląd technologii w budownictwie

Eksploatacja nieruchomości

1

Eksploatacja nieruchomości

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce

1

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce

  III. Obrót nieruchomościami w    praktyce

18 godz.

18 godz.

  III. Zarządzanie nieruchomościami w praktyce

Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami

1

1

Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne

2

1

Umowa o zarządzanie nieruchomościami

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce

1

Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce

Procedury w obrocie nieruchomościami

2

Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów

5

-

----------------------

----------------------------

-

4

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce

----------------------------

-

2

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce

Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS

2

-

-----------------------------

----------------------------

-

2

Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu

Ćwiczenia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. Obróbka zdjęć

1

-

-----------------------------

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

1

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

Notariusz w obrocie nieruchomościami

1

-

-----------------------------

----------------------------

-

1

Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców

Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi

1

-

----------------------------

---------------------------

-

3

Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce

  IV.   Rynek nieruchomości w praktyce

7 godz.

  IV.   Rynek nieruchomości w praktyce

Doradztwo na rynku nieruchomości

2

Doradztwo na rynku nieruchomości

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości

2

Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości

1

Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości

Postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie upadłościowe osób prawnych i fizycznych. Nieruchomość obciążona, postępowanie egzekucyjne a obrót i zarządzanie nieruchomościami.                 2 Postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie upadłościowe osób prawnych i fizycznych. Nieruchomość obciążona, postępowanie egzekucyjne a obrót i zarządzanie nieruchomościami.

Razem POŚREDNICY

48 godz.

48 godz.

Razem ZARZĄDCY

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Zapraszany na kurs !!!

Foto: arch. SPRNPC