Wspólnota mieszkaniowa - kompendium wiedzy.

4 listopada 2020 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. "Wspólnota mieszkaniowa - kompendium wiedzy", którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie. W zajęciach uczestniczyły między innymi osoby działające na rynku zarządzania nieruchomościami, właściciele nieruchomości, przedstawiciele TBS, wspólnot mieszkaniowych nie tylko z Łodzi, regionu, ale i z kraju. Cieszymy się z frekwencji oraz miłej atmosfery na zajęciach. Szkolenie zostało zorganizowane w formule hybrydowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi GIS. Na zajęciach przedstawiona została praktyczna wiedza dotycząca funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Uczestnicy szkolenia poznali m.in.: podstawy prawne, obowiązki i wymogi formalne oraz zasady zwoływania, prowadzenia i przygotowywania sprawozdań z zebrań wspólnoty mieszkaniowej. Szkolenie przeprowadził Jacek Janas - licencjonowany zarządca nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Biegły sądowy, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, absolwent SGH i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Raz jeszcze dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria organizowane przez Nasze Stowarzyszanie – informacje są dostępne na stronie www.sprnpc.pl