Szkolenie z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych.

Celem tego szkolenia było zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych. Uczestnicy szkolenia poznają m.in.: podstawy prawne działalności firm zarządzających najmem, obowiązki i wymogi formalne. Zdobędą także wiedzę dotyczącą rozliczana najmu lokalu i utrzymania go w należytym stanie technicznym. Na szkoleniu zostały przedstawione m.in.: 1. Podstawy prawne funkcjonowania firm zarządzających najmem lokali - definicja i podstawy prawne zarządzania nieruchomościami - geneza i charakter zarządzania najem lokali 2. Zakres usług oraz kalkulacja wynagrodzenia firmy zarządzającej najmem - obszary kompetencyjne w zarządzaniu najmem - usługi podstawowe i usługi dodatkowe - wycena usług podstawowych i dodatkowych - tworzenie cenników 3. Obowiązki i wymogi formalne zarządcy najmem - obowiązki wynikające z Ustawy o gospodarce nieruchomościami - obowiązkowe ubezpieczenie OC - zakres usług a definicja zarządzania nieruchomościami 4. Forma i treść umowy o zarządzanie najmem lokalu - podstawy prawne zawierania umów - forma umowy o zarządzanie - treść i elementy składowe umowy o zarządzanie - załączniki do umowy o zarządzanie 5. Forma i treść umowy najmu lokalu - podstawy prawne zawierania umów - forma umowy najmu (najem zwykły, okazjonalny, instytucjonalny) - treść i elementy składowe umowy najmu - prawa i obowiązki stron umowy najmu - załączniki do umowy najmu - protokół zdawczo – odbiorczy (forma, treść, elementy składowe) 6. Rozliczanie najmu lokalu - rodzaje czynszu i sposoby rozliczeń - koszyki płatności i harmonogram rozliczeń - rozliczenia portfela nieruchomości - wybór optymalnej formy rozliczeń dla poszczególnych nieruchomości 7. Utrzymanie techniczne lokalu - odpowiedzialność stron za uszkodzenia i awarie - abonament serwisowy czy pogotowie techniczne - usuwanie usterek w stanie wyższej konieczności - współpraca firmy zarządzającej z podwykonawcami 8. Skuteczny marketing i przygotowanie oferty najmu lokalu - plan promocji nieruchomości - grupy docelowe i kanały komunikacji - przygotowanie oferty – sesje zdjęciowe i treść ogłoszenia 9. Zasady opodatkowania najmu i usług zarządzania najmem - podatek od towarów i usług (VAT) - podatek dochodowy – ryczałt, zasady ogólne, działalność gospodarcza 10. Modele najmu lokali - najem krótko, średnio I długoterminowy - najem dobowy/hotelowy - podnajem.