Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy AML

29 stycznia 2022 roku odbyły się kolejne specjalistyczne warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML], którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie. Ustawa AML (Anti - Money Laundering) nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie procedur wewnętrznej, zasad anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów, AML oraz dokumentów, rozpoznawania i oceny ryzyka. W warsztatach, które odbywały się za pośrednictwem aplikacji ZOOM uczestniczyły osoby nie tylko z Łodzi, regonu, ale i całego kraju. Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach. Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek - prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.