Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.

Na to spotkanie szkoleniowo - integracyjne przybyło 40 osób nie tylko z Łodzi i województwa, ale i min. pośrednicy z warszawskich biur nieruchomości. Przy świątecznym suto zastawionym stole w miłej atmosferze nie tylko składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne, ale i rozmawiano o tym, co dzieje się na rynku nieruchomości. Zaproszeni goście przedstawili informacje dot. kredytowania nieruchomości oraz ubezpieczeń nie tylko zawodowych. Dokonaliśmy podsumowania bieżącego roku i przedstawiliśmy prognozy na przyszły rok. Wigilijne spotkanie było świetną okazją do pogłębienia integracji środowiska i wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy. Dziękujemy za tak liczną obecność, miłą atmosferę, długie rozmowy nie tylko o nieruchomościach i oczywiście zapraszam jak zawsze kolejne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie.