Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku - Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

15
maj
2024
Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?
Zapisz się na studia podyplomowe!
 

SPRNPC i WSNoZ zapraszają na studia podyplomowe „Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku”, które odbywają się on-line.

Czas trwania studiów: 2 semestry. 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy, co 2 - 3 tygodnie.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu; prawa budowlanego i energetycznego, ochrony cieplnej budynku, systemów ogrzewania i zaopatrzenia w wodę, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz metodyki obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program studiów składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się sporządzeniem szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu.

Po zakończeniu studiów słuchacz zdobędzie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i po złożeniu wniosku zostanie wpisany bez egzaminu państwowego do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu audytu energetycznego.

Adresaci studiów:

Osoby, które ukończyły studia I stopnia ([licencjackie), II stopnia (magisterskie) niezależnie od ukończonego kierunku oraz osoby, które ukończyły studia inżynierskie m.in. na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka oraz rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, Urzędów Miejskich i Gminnych i inni.

Program - przedmioty:

 • Energia odnawialna (słoneczna, geotermalna, wiatru, wody, rośliny energetyczne, inne),
 • Zasoby paliwowe i nowoczesne technologie energetyczne,
 • Rodzaje systemów ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej  – m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła. Energia jądrowa,
 • Taryfy energii elektrycznej i gazu. Racjonalizacja użytkowania energii. Zasady działania rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu. Zasady sporządzania taryf dla ciepła,
 • Programy perspektywiczne, technologie i urządzenia,
 • Prawo budowlane, Podstawy budownictwa – technologie,
 • Podstawy ciepłownictwa,
 • Budynek energooszczędny i pasywny,
 • Prawo energetyczne w praktyce,
 • Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków w Unii Europejskiej i w Polsce; Doradztwo energetyczne,
 • Termowizja,
 • Audyty w przemyśle, umowy ESCO,
 • Audyt energetyczny i remontowy,
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku,
 • Ocena systemu i możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę,
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej,
 • Programy do wykonywania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Metodyka obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Charakterystyka energetyczna budynku w projektach,
 • Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Układy skojarzone, odnawialne źródła energii,
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu mieszkalnego.

Czesne za semestr: 2050 złotych

Specjalny bonus dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 10% zniżki.

Istnieje możliwość dofinansowania opłaty za czesne do 80 procent z Urzędu Pracy, PFRON.

Na zakończenie edukacji uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest niezbędne do złożenia wniosku o wpis w centralnym rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, który prowadzi Minister Rozwoju i Technologii.

Organizacja studiów:

Studia odbywają się w formule on-line - na żywo za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zapisy:

Osoby zainteresowane studiami prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego rozpoczynającego rekrutację.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Następnie na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje, jakie dokumenty trzeba złożyć i opłaty, aby zakończyć etap rekrutacji.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. +48 662 15 90 33

e-mail: biuro@sprnpc.pl

Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku - Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej
Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?
Zapisz się na studia podyplomowe!
 

SPRNPC i WSNoZ zapraszają na studia podyplomowe „Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku”, które odbywają się on-line.

Czas trwania studiów: 2 semestry. 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy, co 2 - 3 tygodnie.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu; prawa budowlanego i energetycznego, ochrony cieplnej budynku, systemów ogrzewania i zaopatrzenia w wodę, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz metodyki obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program studiów składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się sporządzeniem szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu.

Po zakończeniu studiów słuchacz zdobędzie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i po złożeniu wniosku zostanie wpisany bez egzaminu państwowego do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu audytu energetycznego.

Adresaci studiów:

Osoby, które ukończyły studia I stopnia ([licencjackie), II stopnia (magisterskie) niezależnie od ukończonego kierunku oraz osoby, które ukończyły studia inżynierskie m.in. na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka oraz rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, Urzędów Miejskich i Gminnych i inni.

Program - przedmioty:

 • Energia odnawialna (słoneczna, geotermalna, wiatru, wody, rośliny energetyczne, inne),
 • Zasoby paliwowe i nowoczesne technologie energetyczne,
 • Rodzaje systemów ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej  – m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła. Energia jądrowa,
 • Taryfy energii elektrycznej i gazu. Racjonalizacja użytkowania energii. Zasady działania rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu. Zasady sporządzania taryf dla ciepła,
 • Programy perspektywiczne, technologie i urządzenia,
 • Prawo budowlane, Podstawy budownictwa – technologie,
 • Podstawy ciepłownictwa,
 • Budynek energooszczędny i pasywny,
 • Prawo energetyczne w praktyce,
 • Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków w Unii Europejskiej i w Polsce; Doradztwo energetyczne,
 • Termowizja,
 • Audyty w przemyśle, umowy ESCO,
 • Audyt energetyczny i remontowy,
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku,
 • Ocena systemu i możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę,
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej,
 • Programy do wykonywania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Metodyka obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Charakterystyka energetyczna budynku w projektach,
 • Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Układy skojarzone, odnawialne źródła energii,
 • Wykonanie szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu mieszkalnego.

Czesne za semestr: 2050 złotych

Specjalny bonus dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 10% zniżki.

Istnieje możliwość dofinansowania opłaty za czesne do 80 procent z Urzędu Pracy, PFRON.

Na zakończenie edukacji uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest niezbędne do złożenia wniosku o wpis w centralnym rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, który prowadzi Minister Rozwoju i Technologii.

Organizacja studiów:

Studia odbywają się w formule on-line - na żywo za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zapisy:

Osoby zainteresowane studiami prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego rozpoczynającego rekrutację.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Następnie na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje, jakie dokumenty trzeba złożyć i opłaty, aby zakończyć etap rekrutacji.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. +48 662 15 90 33

e-mail: biuro@sprnpc.pl