Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.

W ramach kolejnego szkolenia z cyklu edukacji prawniczej 12 kwietnia odbyło się szkolenie na temat: 1. Zmiany w prawie nieruchomości, 2. Odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szkolenie prowadzili – adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak z Kancelarii „Lex Signum” Dziękujemy za obecność na szkoleniu i miłą atmosferę nie tylko członkom naszego stowarzyszenia, ale i przyjezdnym.