Szkolenie - Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka.

Specjalistyczne szkolenie "Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka". Szkolenie ON - LINE na żywo z pośrednictwem platformy internetowej Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami rolnym na podstawie aktualnych przepisów. Od lat obrót nieruchomościami rolnymi jak i ustawodawstwo z tym związane budzi wiele kontrowersji oraz interpretacji. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną nie tylko podstawy prawne, ale i przeprowadzone zostaną ćwiczenia na różnych nieruchomościach rolnych. Pozwoli to uczestnikom przyswoić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne rozwiązania. Zapraszamy na szkolenie: pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, inwestorów, deweloperów, oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości. Uwaga - szkolenie spełnia wymogi kształcenia ustawicznego dla posiadaczy licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości wydanych przez Federację Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości. Uwaga – rzeczoznawcy majątkowi za udział w tym szkoleniu otrzymają 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.: I. Wstęp – ewolucja przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi od 2003 r. do dziś. Geneza aktualnych uwarunkowań prawnych w obrocie nieruchomościami rolnymi. Podstawowe uregulowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) w pierwotnej wersji z 2003 r. UKUR a wygaśnięcie większości planów miejscowych z końcem 2003 r. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nowelizująca m.in. w istotny sposób UKUR. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw – lekkie poluzowanie rygorów UKUR Obecna (2021 r.) nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. II. Podstawowe uregulowania UKUR i ich znaczenie dla rynku nieruchomości (nie tylko rolnych) Wyłączenia z UKUR, – jakie nieruchomości nie podlegają UKUR? Jakie podmioty mogą nabywać grunty rolne bez stosowania UKUR? Jakie rodzaje transferów prawa własności nie podlegają UKUR? Definicja „nieruchomości rolnej” w UKUR i jej konsekwencje dla obrotu nieruchomościami. Zgody na nabycie nieruchomości rolnych wydawane przez Dyrektora Generalnego KOWR. Żądanie nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR ze strony jej właściciela. Obowiązki nabywcy i ograniczenia w dysponowaniu po nabyciu nieruchomości rolnej. Prawo pierwokupu i wykupu nieruchomości rolnych w świetle UKUR. III. Charakterystyka rynku nieruchomości rolnych w Polsce obrót, ceny, tendencje. IV. Ćwiczenia - c​ase study Kilkadziesiąt przykładów różnych nieruchomości – celem jest wskazanie, czy dana nieruchomość jest „nieruchomością rolną” w rozumieniu UKUR i czy do obrotu tą nieruchomością stosują się i w jakim zakresie przepisy UKUR. Szkolenie prowadzić będzie Pan Tomasz Ciodyk. -Posiadający wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami rolnymi. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy. W latach 1995-2017 pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych, w latach 2008-2016 był Dyrektorem Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Jest właścicielem firmy, EKSPERIA która zajmuje się wyceną i doradztwem nieruchomości. Od 2019 pełni funkcję Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.