Szkolenia

Szkolenie

„Praktycznie aspekty geodezji w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami”

20 listopada [sobota] 2021 r. godz. 10 – 16

STACJONARNE i ON-LINE

 

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami niezbędnej do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji na rynku nieruchomości.

Zapraszamy na szkolenie:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • deweloperów, zarządców nieruchomości,
  • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione m.in. zagadnienia;

1. Dostępne bazy danych  ( części opisowe i graficzne);

- ewidencja gruntów i budynków: stan użytkowania w terenie,

- baza danych topograficznych:   oznaczenia obiektów topograficznych,

- baza danych Gesut – część opisowa i graficzna: uzbrojenie terenu,

- Państwowy Rejestr Granic.

2. Ewidencja Gruntów i Budynków, jako rejestr publiczny;

a) ewidencja gruntów i budynków - granice, rodzaje użytków, klasy gruntów, prawa do nieruchomości, wypisy, wyrysy, rejestr gruntów, kartoteka budynków, kartoteka lokali, ochrona konserwatorska,

b) ewidencja gruntów w kontekście pracy pośrednika;

- wykazy zmian gruntowych.

- tryb administracyjny zgłaszania zmian w ewidencji gruntów, księga wieczysta.

c) prawo geodezyjne - regulacja  granic;

- rozgraniczenie,

- wznowienie granic,

- ustalenie granic.

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

a) podziały nieruchomości;

- podział a plan zagospodarowania przestrzennego,

- podział przy decyzji o warunkach zabudowy,

- podziały w kontekście Ustawy o ustroju rolnym.

4. Dokumentacja geodezyjna w obrocie nieruchomościami

a) wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości.

5. Praktyczne ćwiczenia – odczytywanie informacji z map geodezyjnych;

a) odczytywanie i wyszukiwanie informacji na mapie ewidencyjnej,

b) odczytywanie i wyszukiwanie informacji na mapie zasadniczej,

c) odczytywanie i wyszukiwanie informacji na mapie topograficznej.

6. Przegląd portali geodezyjnych przydatnych w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Szkolenie prowadzić będzie Pani mgr inż. Anna Białecka - geodeta - uprawnienia nr 11287 nadane w 1993 r. w zakresie 1, 2, rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr 669 nadane w 1994 r., licencja państwowa nr 1454 pośrednika w obrocie nieruchomościami nadana w 2001 r. Od 2013 r. wykładowca na Politechnice Łódzkiej, promotor. Prowadzi zajęcia z: geodezji i kartografii, geograficznych systemów informacji przestrzennej, rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, gospodarki mieszkaniowej. Prelegent na konferencjach z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami od 2015 r. Członek: Stowarzyszenia Geodetów Polskich (wieloletni wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego), Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości. Odznaczenia i nagrody: Srebrna, Złota i Diamentowa Odznaka Honorowa SGP, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa NOT, Srebrna Odznaka „Za zasługi w dziedzinie Geodezji i kartografii” nadana przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Zainteresowania naukowe: z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej.

Cena szkolenia:

250 zł. - brutto /osoba – opłata standardowa

200 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

150 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem - Szkolenie z Geodezji/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

 Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu obejmującego wszystkie zawody obsługujące rynek nieruchomości.

Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania naszego środowiska oraz uwzględniamy nowe trendy i regulacje na ten rynek wpływające.

Serdecznie zapraszamy - czekają na Państwa ciekawe tematy, znani i profesjonalni wykładowcy.

Szczegółowe informacje o aktualnych szkoleniach i seminariach dostępne będą na stronie głównej oraz w tej zakładce.

Poniżej wykaz przykładowych szkoleń, które do tej pory zostały zrealizowane przez SPRNPC.

Do zobaczenia na szkoleniach ! ! !


Archiwum szkoleń

Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
23.10.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Szkolenie - Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka.
15.05.2021 r. Tomasz Ciodyk
Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
27.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].
06.03.2021 r. Marta Wysocka-Fronczek
Wspólnota mieszkaniowa - kompendium wiedzy.
04.11.2020 r. Jacek Janas
Okresowy Przegląd Umów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
03.09.2020 r. Zbigniew Kubiński
Szkolenie z najmu i procedur zarządzania najmem lokali mieszkalnych, użytkowych.
23.10.2019 r. Maciej Kamiński.
Skuteczne pozyskiwanie ofert z klauzulą wyłączności, praktyczny telemarketing w pośrednictwie.
09.04.2019 r. Tomasz Błeszyński, Tomasz Lebiedź
Nierzetelny klient - bezpieczne umowy - skuteczna windykacja.
13.12.2018 r. adwokat Marcin Rębowski
Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.
08.11.2018 r. Łódź - adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.
Szkolenie z zakresu psychologii i prawa
20.09.2018 r. Łódź - Marta Kulik i Iwona Gajek z Kulik Training for Business, adwokat Marcin Rębowski.
RODO na rynku nieruchomości - seminarium
22.05.2018 r. Łódź - mgr Zbigniew Kubiński
Zmiany w prawie i odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami.
12.04.2018 r. Łódź adw. Katarzyna Kuczyńska, adw. Konrad Misiak
RODO - nadchodzi - zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku, Najem okazjonalny, najem instytucjonalny - zmiany, porównanie, zastosowanie.
08.03.2018 r. Łódź adw. Marek Obuchowicz, adw. Katarzyna Kuczyńska
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne środowiska rynku nieruchomości.
14.12.2017 r. Łódź
Pożegnanie lata” szkolenie i spotkanie integracyjne środowiska profesjonalistów rynku nieruchomości.
13.10.2017 r. Łódź - mgr inż. Jan Schnerch
Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
21. 06. 2017 r. - Łódź Zbigniew Kubiński, Rafał Szczeponek
A B C – rewitalizacji - prawo - orzecznictwo - praktyka
11. 04. 2017 r. Łódź - Marcin Obijalski
XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości
20.01.2017 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Krystyna Dziworska, prof. Tadeusz Markowski, Zbigniew Kubiński, Jacek Szopiński, Wojciech Nurek, Tomasz Błeszyński, Wojciech Dyakowski, Jan Olczyk
Ewidencja rachunkowa, rozrachunki i podatki Wspólnoty Mieszkaniowej Prawo - orzecznictwo - praktyka
17.11.2016 r. Łódź - Eugenia Śleszyńska
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi i regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania.
23.06.2016 r. Łódź - Zbigniew Kubiński
X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN
22.01.2016 r. Łódź - prof. Ewa Kucharska – Stasiak, prof. Marek Bryx, prof. Romuald Jończy, dr Joanna Mikołajczyk, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński
Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego”
Michał Substyk
Jak zbadać stan prawny nieruchomości – warsztaty z dokumentami
Romana Pietruk
Procedury i zasady prowadzenia sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i kodeksu cywilnego.
Adam Kudyk
Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą wyłączności po deregulacji oraz zasady zawierania umów pośrednictwa poza lokalem przez pośrednika zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Adam Kudyk
Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu
prof. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. Tadeusz Markowski
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Łukasz Pietruk
Ograniczenia merytoryczne i formalne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Zbigniew Kubiński
Służebności – wybrane problemy
Kamil Keller