Zapraszamy na kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości

31
sierpień
2020

12 WRZEŚNIA rozpoczynamy 36 edycję kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, który odbędzie się jednocześnie stacjonarnie i on - line.

Kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne: posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:

-  zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,

-  przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,

-  uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,

-  otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.

Program kursu:

Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i obejmują 48 godzin edukacyjnych (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. 

Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym - www.pprn.pl

System kompetencyjno - jakościowy:

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno - jakościowy,  który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. 

Od 01.01.2014 r. na podstawie uchwalonej przez Sejm tzw. „Ustawy deregulacyjnej" zostały zlikwidowane wydawane wcześniej przez Ministerstwo licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (zgodnie z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami).

Wykładowcy:

Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdalena Strzelecka, Wojciech Okrasa, Tomasz Błeszyński, Rafał Durlik, Zbigniew Kubiński, Arletta Kolaśińska.

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej w centrum Łodzi niedaleko ulicy Piotrkowskiej.

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia w godz. 830 do 1730.

2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia w godz. 830 do 1730.

3. kurs łączony - pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [66 h] - zajęcia w godz. 830 do 1730.​

Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - 948 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości - 948 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca) - 1448 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr. 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815

[w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika]

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu SPRNPC.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering szkoleniowy.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję.

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem RIS 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Uzyskanie licencji pośrednika - zarządcy:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. 

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 300 złotych dla każdego zawodu.

Wpłatę z tyt. kosztów uzyskania licencji i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Specjalna oferta dla absolwentów - pośredników w obrocie nieruchomościami:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu licencyjnego można zapisać się do Naszego Stowarzyszenia i skorzystać m.in.:

-  możliwości uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

-  ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia i  uczestników Sieci MLS CBN zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej, 

-  wpisu do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia

-  możliwości skorzystania z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS.

Szczegółowe informacje o zasadach członkostwa w SPRNPC na stronie http://www.sprnpc.pl/jak-przystapic-do-sprnpc

Zapraszamy na kurs oraz do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

Zapisy-informacje:https://www.sprnpc.pl/licencje

Kontakt; tel. kom. 662 159 033;  

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

Formularze zgłoszeniowe do pobrania - Word i PDF:

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Zapraszamy na kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

12 WRZEŚNIA rozpoczynamy 36 edycję kursu licencyjnego dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, który odbędzie się jednocześnie stacjonarnie i on - line.

Kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej pod patronatem merytorycznym Federacji PPRN.

Celem kursu jest przygotowanie do uzyskania bezterminowych licencji pośrednika lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Posiadanie licencji jest przydatne min. w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne: posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:

-  zdobycie bezterminowej licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości,

-  przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy nieruchomości,

-  uzyskanie wiedzy umożliwiającej uruchomienie własnej działalności gospodarczej,

-  otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego w zakresie doradztwa rynku nieruchomości.

Program kursu:

Kursy są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i obejmują 48 godzin edukacyjnych (dla każdego zawodu). Ukończenie kursu i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu będzie upoważniało do wystąpienia do Federacji PPRN o nadanie licencji odpowiednio pośrednika lub zarządcy nieruchomości. 

Szczegółowe informacje o systemie licencyjnym - www.pprn.pl

System kompetencyjno - jakościowy:

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska i rynku nieruchomości od 01.01.2014 r. FPPRN uruchomiła ogólnokrajowy system kompetencyjno - jakościowy,  który umożliwia otrzymanie nowej fakultatywnej i bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. 

Od 01.01.2014 r. na podstawie uchwalonej przez Sejm tzw. „Ustawy deregulacyjnej" zostały zlikwidowane wydawane wcześniej przez Ministerstwo licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości (zgodnie z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami).

Wykładowcy:

Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdalena Strzelecka, Wojciech Okrasa, Tomasz Błeszyński, Rafał Durlik, Zbigniew Kubiński, Arletta Kolaśińska.

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela) w sali konferencyjnej w centrum Łodzi niedaleko ulicy Piotrkowskiej.

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia w godz. 830 do 1730.

2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [48 h] - zajęcia w godz. 830 do 1730.

3. kurs łączony - pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [66 h] - zajęcia w godz. 830 do 1730.​

Cena kursu:

1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami - 948 zł. brutto/osoba

2. kurs zarządca nieruchomości - 948 zł. brutto/osoba

3. kurs łączony (pośrednik + zarządca) - 1448 zł. brutto/osoba

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr. 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815

[w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika]

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu SPRNPC.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering szkoleniowy.

Na zakończenie wykładów uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu niezbędne przy ubieganiu się o licencję.

Refundacja kosztów kursu:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem RIS 2.1000154/2017. Oznacza to, że osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Rejonowych Urzędach Pracy o zrefundowanie kosztów kursu licencyjnego.

Uzyskanie licencji pośrednika - zarządcy:

Po odbyciu kursu licencyjnego i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. 

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 300 złotych dla każdego zawodu.

Wpłatę z tyt. kosztów uzyskania licencji i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wzory licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie - www.pprn.pl

Specjalna oferta dla absolwentów - pośredników w obrocie nieruchomościami:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu licencyjnego można zapisać się do Naszego Stowarzyszenia i skorzystać m.in.:

-  możliwości uczestnictwa w Sieci MLS Centralny Bank Nieruchomości, której stowarzyszenie jest właścicielem i administratorem. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i ich klienci nie tylko z naszego regionu wymieniają się ofertami w ramach Sieci MLS CBN, ale również korzystają z ofert nieruchomości zamieszczonych na stronie Centralnego Banku Nieruchomości http://www.cbn.pl/

-  ze specjalnej - promocyjnej oferty dla członków Stowarzyszenia i  uczestników Sieci MLS CBN zakupu bądź dzierżawy programu do obsługi biura nieruchomości Galactica Virgo oraz strony internetowej, 

-  wpisu do rekomendowanego przez Stowarzyszanie Rejestru Profesjonalistów Rynku Nieruchomości na stronie http://sprnpc.pl/rejestr-czlonkow-stowarzyszenia

-  możliwości skorzystania z pakietu ubezpieczenia OC specjalnie przygotowanego dla członków stowarzyszania przez naszego Partnera firmę Brokerską TORUS.

Szczegółowe informacje o zasadach członkostwa w SPRNPC na stronie http://www.sprnpc.pl/jak-przystapic-do-sprnpc

Zapraszamy na kurs oraz do wstąpienia w szeregi Naszego Stowarzyszenia.

Zapisy-informacje:https://www.sprnpc.pl/licencje

Kontakt; tel. kom. 662 159 033;  

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

Formularze zgłoszeniowe do pobrania - Word i PDF:

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia: