Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Home Stagerów

02
styczeń
2024

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej podpisało partnerską umowę o współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Home Stagerów.

Stowarzyszenia będą podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska rynku nieruchomości, w szczególności poprzez wspieranie działań edukacyjnych i biznesowych.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - https://www.sprnpc.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Home Stagerów - https://oshs.org.pl/

Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Home Stagerów

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej podpisało partnerską umowę o współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Home Stagerów.

Stowarzyszenia będą podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska rynku nieruchomości, w szczególności poprzez wspieranie działań edukacyjnych i biznesowych.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej - https://www.sprnpc.pl/

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Home Stagerów - https://oshs.org.pl/