Zmarł Profesor Andrzej Hopfer

15
grudzień
2023

Profesor Andrzej Hopfer, rektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, zmarł w wieku 90 lat po długiej chorobie. Jego śmierć jest dużą stratą dla środowiska akademickiego i zawodów rynku nieruchomości.

Założyciel i Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w latach 1991-2019, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2003-2009. Od 1999-2003 Przewodniczący Państwowej Rady Nieruchomości. Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Rektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 2013 Rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od 1998 członek korespondent PAN. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Sopronie i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Profesor Andrzej Hopfer, był wybitnym specjalistą w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami, był znany ze swojego wkładu w rozwój nauki i edukacji. Jego kariera naukowa była pełna osiągnięć, w tym członkostwa w Międzynarodowej Federacji Geodetów oraz wielu innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Jego zaangażowanie w życie akademickie zostało docenione licznymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – Pro Aequo Et Bono.

Odejście Profesora Andrzeja Hopfera jest wielką stratą dla środowiska naukowego oraz rynku nieruchomości, jak i dla wszystkich, którzy znali go osobiście. Jego wkład w naukę i edukację pozostanie trwałym dziedzictwem.

Foto-archiwum

Zmarł Profesor Andrzej Hopfer

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Profesor Andrzej Hopfer, rektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, zmarł w wieku 90 lat po długiej chorobie. Jego śmierć jest dużą stratą dla środowiska akademickiego i zawodów rynku nieruchomości.

Założyciel i Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w latach 1991-2019, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 2003-2009. Od 1999-2003 Przewodniczący Państwowej Rady Nieruchomości. Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Rektor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 2013 Rektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od 1998 członek korespondent PAN. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Sopronie i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Profesor Andrzej Hopfer, był wybitnym specjalistą w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami, był znany ze swojego wkładu w rozwój nauki i edukacji. Jego kariera naukowa była pełna osiągnięć, w tym członkostwa w Międzynarodowej Federacji Geodetów oraz wielu innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Jego zaangażowanie w życie akademickie zostało docenione licznymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – Pro Aequo Et Bono.

Odejście Profesora Andrzeja Hopfera jest wielką stratą dla środowiska naukowego oraz rynku nieruchomości, jak i dla wszystkich, którzy znali go osobiście. Jego wkład w naukę i edukację pozostanie trwałym dziedzictwem.

Foto-archiwum