Szkolenie „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

10
październik
2023

10 października 2023 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy o istotnych zmianach w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podczas zajęć zostały omówione m.in. zagadnienia dotyczące uchwalania, planu ogólnego, miejscowego, warunków zabudowy, zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz przepisy przejściowe.

W szkoleniu, które odbywało się w formule hybrydowej – stacjonarnie i on-line,  w którym brały udział osoby z całej Polski.

 Cieszymy się z dużej frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Jarzyński z Poznania. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu ds nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych.

Zapraszamy na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie.

Informacje – zapisy na https://www.sprnpc.pl

KONTAKT: tel. +48 662 15 90 33

Foto: SPRNPC

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

10 października 2023 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy o istotnych zmianach w znowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podczas zajęć zostały omówione m.in. zagadnienia dotyczące uchwalania, planu ogólnego, miejscowego, warunków zabudowy, zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz przepisy przejściowe.

W szkoleniu, które odbywało się w formule hybrydowej – stacjonarnie i on-line,  w którym brały udział osoby z całej Polski.

 Cieszymy się z dużej frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Jarzyński z Poznania. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu ds nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych.

Zapraszamy na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie.

Informacje – zapisy na https://www.sprnpc.pl

KONTAKT: tel. +48 662 15 90 33

Foto: SPRNPC