Szkolenie „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

10
październik
2023

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

10 października [wtorek] 2023 r. od godz. 10:00.

STACJONARNIE w Łodzi.

ON-LINE cała Polska na żywo.

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy o istotnych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Między innymi studium zastąpi plan ogólny, który obejmie całą gminę. Na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wprowadzane zmiany będą miały ogromne znaczenie dla obrotu gruntami i w ich późniejszym zagospodarowaniu. Dotyczy to gruntów, działek i terenów inwestycyjnych.

7 lipca 2023 r. została znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24.08.2023 r.

Zapraszamy na szkolenie:
• pośredników w obrocie nieruchomościami,
• zarządców nieruchomości,
• deweloperów, inwestorów,
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
• oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
1. Plan ogólny gminy
2. Plan miejscowy
3. Partycypacja społeczna
4. Warunki zabudowy
5. Zintegrowany plan inwestycyjny
6. Przepisy przejściowe

Szkolenie prowadzić będzie specjalista od prawa budowlanego i nieruchomości Piotr Jarzyński. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”. Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Instytutu Nauk Prawny Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Cena szkolenia:
450 zł. - brutto /osoba - opłata standardowa
390 zł. – brutto / osoba - członkowie SPRNPC, absolwenci kursów licencyjnych SPRNPC

Zapisując się na szkolenie należy wysłać formularz i dokonać wpłaty. Formularze bez wpłat nie będą brane pod uwagę. Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia: https://forms.gle/XJsWiLrRxun8YQ7C8

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

❎ Tel. +48 662 15 90 33   e-mail; biuro@sprnpc.pl

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

10 października [wtorek] 2023 r. od godz. 10:00.

STACJONARNIE w Łodzi.

ON-LINE cała Polska na żywo.

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy o istotnych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Między innymi studium zastąpi plan ogólny, który obejmie całą gminę. Na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wprowadzane zmiany będą miały ogromne znaczenie dla obrotu gruntami i w ich późniejszym zagospodarowaniu. Dotyczy to gruntów, działek i terenów inwestycyjnych.

7 lipca 2023 r. została znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 24.08.2023 r.

Zapraszamy na szkolenie:
• pośredników w obrocie nieruchomościami,
• zarządców nieruchomości,
• deweloperów, inwestorów,
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
• oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
1. Plan ogólny gminy
2. Plan miejscowy
3. Partycypacja społeczna
4. Warunki zabudowy
5. Zintegrowany plan inwestycyjny
6. Przepisy przejściowe

Szkolenie prowadzić będzie specjalista od prawa budowlanego i nieruchomości Piotr Jarzyński. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”. Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Instytutu Nauk Prawny Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Cena szkolenia:
450 zł. - brutto /osoba - opłata standardowa
390 zł. – brutto / osoba - członkowie SPRNPC, absolwenci kursów licencyjnych SPRNPC

Zapisując się na szkolenie należy wysłać formularz i dokonać wpłaty. Formularze bez wpłat nie będą brane pod uwagę. Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia: https://forms.gle/XJsWiLrRxun8YQ7C8

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

❎ Tel. +48 662 15 90 33   e-mail; biuro@sprnpc.pl