Świadectwa charakterystyki energetycznej

20
marzec
2023

Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?

SPRNPC i WSNoZ zapraszają na studia podyplomowe „Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku”, które odbywają się on-line.

Czas trwania studiów: 2 semestry. 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy, co 2 - 3 tygodnie.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu; prawa budowlanego i energetycznego, ochrony cieplnej budynku, systemów ogrzewania i zaopatrzenia w wodę, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz metodyki obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program studiów składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się sporządzeniem szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu.

Po zakończeniu studiów słuchacz zdobędzie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i po złożeniu wniosku zostanie wpisany bez egzaminu państwowego do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu audytu energetycznego.

Adresaci studiów:

Osoby, które ukończyły studia I stopnia ([licencjackie), II stopnia (magisterskie) niezależnie od ukończonego kierunku oraz osoby, które ukończyły studia inżynierskie m.in. na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka oraz rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, Urzędów Miejskich i Gminnych i inni.

Czesne za semestr: 2050 złotych

Specjalny bonus dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 10% zniżki.

Istnieje możliwość dofinansowania opłaty za czesne do 80 procent z Urzędu Pracy, PFRON.

Na zakończenie edukacji uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest niezbędne do złożenia wniosku o wpis w centralnym rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, który prowadzi Minister Rozwoju i Technologii.

Organizacja studiów:

Studia odbywają się w formule on-line – na żywo za pośrednictwem platformy MS Teams.

Informacje – zapisy - program: www.sprnpc.pl

Osoby zainteresowane studiami prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego rozpoczynającego rekrutację.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

https://www.sprnpc.pl/aktualnosc/392

Następnie na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje, jakie dokumenty trzeba złożyć i opłaty, aby zakończyć etap rekrutacji.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. +48 662 15 90 33

e-mail: biuro@sprnpc.pl

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?

SPRNPC i WSNoZ zapraszają na studia podyplomowe „Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku”, które odbywają się on-line.

Czas trwania studiów: 2 semestry. 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy, co 2 - 3 tygodnie.

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu; prawa budowlanego i energetycznego, ochrony cieplnej budynku, systemów ogrzewania i zaopatrzenia w wodę, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz metodyki obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program studiów składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się sporządzeniem szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu.

Po zakończeniu studiów słuchacz zdobędzie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i po złożeniu wniosku zostanie wpisany bez egzaminu państwowego do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu audytu energetycznego.

Adresaci studiów:

Osoby, które ukończyły studia I stopnia ([licencjackie), II stopnia (magisterskie) niezależnie od ukończonego kierunku oraz osoby, które ukończyły studia inżynierskie m.in. na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka oraz rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, Urzędów Miejskich i Gminnych i inni.

Czesne za semestr: 2050 złotych

Specjalny bonus dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 10% zniżki.

Istnieje możliwość dofinansowania opłaty za czesne do 80 procent z Urzędu Pracy, PFRON.

Na zakończenie edukacji uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest niezbędne do złożenia wniosku o wpis w centralnym rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, który prowadzi Minister Rozwoju i Technologii.

Organizacja studiów:

Studia odbywają się w formule on-line – na żywo za pośrednictwem platformy MS Teams.

Informacje – zapisy - program: www.sprnpc.pl

Osoby zainteresowane studiami prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego rozpoczynającego rekrutację.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

https://www.sprnpc.pl/aktualnosc/392

Następnie na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje, jakie dokumenty trzeba złożyć i opłaty, aby zakończyć etap rekrutacji.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. +48 662 15 90 33

e-mail: biuro@sprnpc.pl