XIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości

16
styczeń
2023

12 stycznia 2023 roku w Centrum Konferencyjnym West Gate, odbył się XIII Kongres Zarządców Nieruchomości, nad którym patronat objęło Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Organizatorem wydarzenia był miesięcznik "Wspólnota Mieszkaniowa".

Zaproszeni prelegenci, znani z publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, omówili zagadnienia związane m.in. ze skutkami podatkowymi zmian formy prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków na sfinansowanie inwestycji, obsługą problematycznych właścicieli lokali i zakresem odpowiedzialności wspólnoty za utrzymanie infrastruktury krytycznej.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata pt. „Celem wspólnoty nie jest zysk – gdzie szukać oszczędności?”.

Coroczne spotkanie, organizowane przez „Wspólnotę Mieszkaniową”, to miejsce konstruktywnej dyskusji na temat zarządzania nieruchomościami a zawarte podczas Kongresu znajomości oraz kontakty mogą stać się początkiem wspólnych przedsięwzięć i ciekawych projektów.

Podczas kongresu Stowarzyszenie reprezentowała Sylwia Nyk, zarządca i członek zarządu SPRNPC.

Foto: Sylwia Nyk

XIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

12 stycznia 2023 roku w Centrum Konferencyjnym West Gate, odbył się XIII Kongres Zarządców Nieruchomości, nad którym patronat objęło Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Organizatorem wydarzenia był miesięcznik "Wspólnota Mieszkaniowa".

Zaproszeni prelegenci, znani z publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, omówili zagadnienia związane m.in. ze skutkami podatkowymi zmian formy prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków na sfinansowanie inwestycji, obsługą problematycznych właścicieli lokali i zakresem odpowiedzialności wspólnoty za utrzymanie infrastruktury krytycznej.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata pt. „Celem wspólnoty nie jest zysk – gdzie szukać oszczędności?”.

Coroczne spotkanie, organizowane przez „Wspólnotę Mieszkaniową”, to miejsce konstruktywnej dyskusji na temat zarządzania nieruchomościami a zawarte podczas Kongresu znajomości oraz kontakty mogą stać się początkiem wspólnych przedsięwzięć i ciekawych projektów.

Podczas kongresu Stowarzyszenie reprezentowała Sylwia Nyk, zarządca i członek zarządu SPRNPC.

Foto: Sylwia Nyk