Wigilia profesjonalistów rynku nieruchomości

06
grudzień
2022

6 grudnia członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście spotkali się na tradycyjnym spotkaniu Wigilijnym, w którym udział wzięło 30 osób nie tylko z Łodzi, ale i regionu.

Podczas spotkania m.in. wręczono Pani Profesor dr hab. Ewie Kucharskiej-Stasiak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego dyplom członka honorowego Stowarzyszenia za zasługi na rzecz środowiska i rynku nieruchomości, który na wniosek Zarządu został nadany no ostatnim Walnym Zebraniu.

Na ręce Prezesa Izby Notarialnej w Łodzi Pana Radosława Kanieckiego przekazano podziękowanie dla Izby za długoletnią współpracę za naszym środowiskiem.

Pan Prezes Grzegorz Strawa odebrał dla Grupy Torus tytuł Partnera ubezpieczeniowego Naszego Stowarzyszenia oraz podziękowanie za merytoryczną współpracę w zakresie ubezpieczeń OC dla pośredników i zarządców.

Przy świątecznym stole w miłej atmosferze nie tylko składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne,  ale i rozmawiano o tym, co dzieje się na rynku nieruchomości.

Mikołaj przygotował torby pełne prezentów od naszych darczyńców, za które ślicznie dziękujemy.

Pani Profesor Kucharska-Stasiak przedstawiła swoje prognozy dotyczące rynku nieruchomości a Pan Prezes Kaniecki omówił założenia procedowanej właśnie ustawy o notariacie ważnej dla środowiska rynku nieruchomości.

Wigilijne spotkanie było świetną okazją do pogłębienia integracji środowiska i wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy.

Dziękujemy za liczną obecność, miłą atmosferę, długie rozmowy, zapraszamy jak zawsze na kolejne spotkania organizowane przez Nasze Stowarzyszenie.

Raz jeszcze w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy moc najlepszych życzeń świątecznych i samych sukcesów w Nowym Roku 2023.

Zarząd SPRNPC

Foto: Iwona Brandt

Wigilia profesjonalistów rynku nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

6 grudnia członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście spotkali się na tradycyjnym spotkaniu Wigilijnym, w którym udział wzięło 30 osób nie tylko z Łodzi, ale i regionu.

Podczas spotkania m.in. wręczono Pani Profesor dr hab. Ewie Kucharskiej-Stasiak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego dyplom członka honorowego Stowarzyszenia za zasługi na rzecz środowiska i rynku nieruchomości, który na wniosek Zarządu został nadany no ostatnim Walnym Zebraniu.

Na ręce Prezesa Izby Notarialnej w Łodzi Pana Radosława Kanieckiego przekazano podziękowanie dla Izby za długoletnią współpracę za naszym środowiskiem.

Pan Prezes Grzegorz Strawa odebrał dla Grupy Torus tytuł Partnera ubezpieczeniowego Naszego Stowarzyszenia oraz podziękowanie za merytoryczną współpracę w zakresie ubezpieczeń OC dla pośredników i zarządców.

Przy świątecznym stole w miłej atmosferze nie tylko składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne,  ale i rozmawiano o tym, co dzieje się na rynku nieruchomości.

Mikołaj przygotował torby pełne prezentów od naszych darczyńców, za które ślicznie dziękujemy.

Pani Profesor Kucharska-Stasiak przedstawiła swoje prognozy dotyczące rynku nieruchomości a Pan Prezes Kaniecki omówił założenia procedowanej właśnie ustawy o notariacie ważnej dla środowiska rynku nieruchomości.

Wigilijne spotkanie było świetną okazją do pogłębienia integracji środowiska i wymiany kontaktów biznesowych oraz wypracowania jeszcze lepszych zasad wzajemnej współpracy.

Dziękujemy za liczną obecność, miłą atmosferę, długie rozmowy, zapraszamy jak zawsze na kolejne spotkania organizowane przez Nasze Stowarzyszenie.

Raz jeszcze w imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy moc najlepszych życzeń świątecznych i samych sukcesów w Nowym Roku 2023.

Zarząd SPRNPC

Foto: Iwona Brandt