Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze SPRNPC

16
wrzesień
2022

15 września odbyło się w Łodzi Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję.

Zarząd; Tomasz Błeszyński - Prezes Zarządu, Jacek Płuciennik - Wiceprezes Zarządu, Iwona Brandt - Członek Zarządu, Joanna Jurasz - Członek Zarządu, Sylwia Nyk - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna; Bogusław Jęcek - Przewodniczący Komisji, Magdalena Strzelecka - Członek Komisji, Tomasz Cyganek - Członek Komisji.

Sąd Koleżeński; Arletta Kolasińska - Przewodnicząca Sądu, Katarzyna Van Wallendael - Członek Sądu, Kazimierz Lerka - Członek Sądu.

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie za zasługi na rzecz środowiska i rynku nieruchomości nadało tytuł członka honorowego Stowarzyszenia Pani Profesor dr hab. Ewie Kucharskiej-Stasiak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pani Marioli Stusek-Nizioł wieloletniej Prezes Naszego Stowarzyszenia.

Uchwalono „Zasady Etyki Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej” zawierający zasady etyki zawodowej oraz standardy zawodowe profesjonalisty rynku nieruchomości.

Dziękujemy za obecność, merytoryczną dyskusję i miłą atmosferę na spotkaniu.

Foto:SPRNPC

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze SPRNPC

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

15 września odbyło się w Łodzi Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Wybrano władze Stowarzyszenia na nową kadencję.

Zarząd; Tomasz Błeszyński - Prezes Zarządu, Jacek Płuciennik - Wiceprezes Zarządu, Iwona Brandt - Członek Zarządu, Joanna Jurasz - Członek Zarządu, Sylwia Nyk - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna; Bogusław Jęcek - Przewodniczący Komisji, Magdalena Strzelecka - Członek Komisji, Tomasz Cyganek - Członek Komisji.

Sąd Koleżeński; Arletta Kolasińska - Przewodnicząca Sądu, Katarzyna Van Wallendael - Członek Sądu, Kazimierz Lerka - Członek Sądu.

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie za zasługi na rzecz środowiska i rynku nieruchomości nadało tytuł członka honorowego Stowarzyszenia Pani Profesor dr hab. Ewie Kucharskiej-Stasiak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pani Marioli Stusek-Nizioł wieloletniej Prezes Naszego Stowarzyszenia.

Uchwalono „Zasady Etyki Profesjonalisty Rynku Nieruchomości Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej” zawierający zasady etyki zawodowej oraz standardy zawodowe profesjonalisty rynku nieruchomości.

Dziękujemy za obecność, merytoryczną dyskusję i miłą atmosferę na spotkaniu.

Foto:SPRNPC