Szkolenie - Ważne umowy na rynku nieruchomości

25
październik
2022

25 października 2022 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Ważne umowy na rynku nieruchomości. Czyli jak przygotować dobrą i skuteczną umowę - pośrednictwa, zarządzania, rezerwacyjną, przedwstępną i najmu. ”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania niezbędnych umów w pracy na rynku nieruchomości.

Podczas zajęć zostały omówione istotne zasady, zapisy dotyczące sporządzania ważnych i skutecznych umów pośrednictwa, zarządzania, rezerwacyjnej, przedwstępnej, najmu niezbędnych w pracy na rynku nieruchomości.

W szkoleniu, które odbywało się w formule hybrydowej – stacjonarnie i on-line uczestniczyli w nim pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomość, inwestorzy nie tylko z Łodzi, regonu, ale i całego kraju. 

Cieszymy się z dużej frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadziła Pani adwokat Anna Niecikowska, której kancelaria od 15 lat związana jest z środowiskiem pośredników i prawem nieruchomości. Doradza prawnie pośrednikom, czy to na etapie przygotowywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy sądowego dochodzenia wynagrodzenia. Przeprowadziła wiele szkoleń dla środowiska pośredników i pracowników biur pośrednictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości w czasopismach branżowych.

Raz jeszcze dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria organizowane przez Nasze Stowarzyszanie – informacje są dostępne na stronie www.sprnpc.pl

Zapraszamy !

Foto:SPRNPC

 

 

Szkolenie - Ważne umowy na rynku nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

25 października 2022 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Ważne umowy na rynku nieruchomości. Czyli jak przygotować dobrą i skuteczną umowę - pośrednictwa, zarządzania, rezerwacyjną, przedwstępną i najmu. ”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania niezbędnych umów w pracy na rynku nieruchomości.

Podczas zajęć zostały omówione istotne zasady, zapisy dotyczące sporządzania ważnych i skutecznych umów pośrednictwa, zarządzania, rezerwacyjnej, przedwstępnej, najmu niezbędnych w pracy na rynku nieruchomości.

W szkoleniu, które odbywało się w formule hybrydowej – stacjonarnie i on-line uczestniczyli w nim pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomość, inwestorzy nie tylko z Łodzi, regonu, ale i całego kraju. 

Cieszymy się z dużej frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadziła Pani adwokat Anna Niecikowska, której kancelaria od 15 lat związana jest z środowiskiem pośredników i prawem nieruchomości. Doradza prawnie pośrednikom, czy to na etapie przygotowywania umowy pośrednictwa, jej wykonywania czy sądowego dochodzenia wynagrodzenia. Przeprowadziła wiele szkoleń dla środowiska pośredników i pracowników biur pośrednictwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując artykuły dotyczące rynku nieruchomości w czasopismach branżowych.

Raz jeszcze dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria organizowane przez Nasze Stowarzyszanie – informacje są dostępne na stronie www.sprnpc.pl

Zapraszamy !

Foto:SPRNPC