Jubileusz XXX - lecia Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

07
czerwiec
2022

7 czerwca w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu XXX - lecia powstania Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej Tomasz Błeszyński z tej okazji wręczył Prezesowi Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Andrzejowi Zarychcie okolicznościowy dyplom oraz złożył życzenia dalszych sukcesów w pracy na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz rynku nieruchomości.

Spotkanie było świętą okazją do jubileuszowych wspomnień i odnowienia kontaktów ze znajomymi. Tomasz Błeszyński od 1993 roku przez kilka lat był członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych powstało w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku i zrzesza rzeczoznawców majątkowych z Łodzi i regionu.

Jubileusz XXX - lecia Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

7 czerwca w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu XXX - lecia powstania Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej Tomasz Błeszyński z tej okazji wręczył Prezesowi Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Andrzejowi Zarychcie okolicznościowy dyplom oraz złożył życzenia dalszych sukcesów w pracy na rzecz środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz rynku nieruchomości.

Spotkanie było świętą okazją do jubileuszowych wspomnień i odnowienia kontaktów ze znajomymi. Tomasz Błeszyński od 1993 roku przez kilka lat był członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych powstało w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku i zrzesza rzeczoznawców majątkowych z Łodzi i regionu.