XII Kongres Zarządców Nieruchomości

07
grudzień
2021

Dnia 25 listopada w Centrum Konferencyjnym West Gate w Warszawie, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się XII Kongres Zarządców Nieruchomości, nad którym patronat objęło Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej. Organizatorem wydarzenia był miesięcznik "Wspólnota Mieszkaniowa".

Uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać wykładów z zakresu: finansów, techniki i technologii, zarządzania, prawa.

Zaproszeni prelegenci, pomimo ograniczonego czasu, poruszyli szereg poważnych tematów dotyczących m.in. zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu, innowacyjnych metod czyszczenia elewacji, pozyskiwania przez wspólnoty środków na prace termomodernizacyjne i remontowe, czy odpowiedzialności członków zarządu wobec wspólnoty. Co istotne, uczestnicy kongresu, w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, mogli w kuluarach zwrócić się do prelegentów z prośbą o szczegółowe omówienie interesujących ich kwestii.

Na koniec odbyła się debata, w której wzięły udział dr Ewelina Budura z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ewa Ciołczyk, prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości z Krakowa oraz Katarzyna Radzikowska z Lux Domu. Tematem przewodnim przeprowadzonej dyskusji była konieczność zmian w ustawie o własności lokali oraz pozostałych przepisach wpływających na funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Łukasz Cyganek - członek Zarządu SPRNPC

Foto: Łukasz Cyganek

XII Kongres Zarządców Nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Dnia 25 listopada w Centrum Konferencyjnym West Gate w Warszawie, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się XII Kongres Zarządców Nieruchomości, nad którym patronat objęło Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej. Organizatorem wydarzenia był miesięcznik "Wspólnota Mieszkaniowa".

Uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać wykładów z zakresu: finansów, techniki i technologii, zarządzania, prawa.

Zaproszeni prelegenci, pomimo ograniczonego czasu, poruszyli szereg poważnych tematów dotyczących m.in. zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu, innowacyjnych metod czyszczenia elewacji, pozyskiwania przez wspólnoty środków na prace termomodernizacyjne i remontowe, czy odpowiedzialności członków zarządu wobec wspólnoty. Co istotne, uczestnicy kongresu, w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, mogli w kuluarach zwrócić się do prelegentów z prośbą o szczegółowe omówienie interesujących ich kwestii.

Na koniec odbyła się debata, w której wzięły udział dr Ewelina Budura z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ewa Ciołczyk, prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości z Krakowa oraz Katarzyna Radzikowska z Lux Domu. Tematem przewodnim przeprowadzonej dyskusji była konieczność zmian w ustawie o własności lokali oraz pozostałych przepisach wpływających na funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Łukasz Cyganek - członek Zarządu SPRNPC

Foto: Łukasz Cyganek