Szkolenie z procedur AML

23
październik
2021

23 października 2021 roku odbyło się kolejne specjalistyczne szkolenie on-line z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML], którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem tego szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Ustawa AML ( Anti - Money Laundering)  nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Szkolenie przeprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek - prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziękujemy za obecność na szkoleniu i zapraszamy kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie – informacje są dostępne na stronie https://www.sprnpc.pl/szkolenia

Szkolenie z procedur AML

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

23 października 2021 roku odbyło się kolejne specjalistyczne szkolenie on-line z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML], którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem tego szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Ustawa AML ( Anti - Money Laundering)  nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Szkolenie przeprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek - prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziękujemy za obecność na szkoleniu i zapraszamy kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie – informacje są dostępne na stronie https://www.sprnpc.pl/szkolenia