Szkolenie - „Obrót nieruchomościami rolnymi”

15
maj
2021

15 maja 2021 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem tego szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami rolnym na podstawie aktualnych przepisów.

Od lat obrót nieruchomościami rolnymi jak i ustawodawstwo z tym związane budzi wiele kontrowersji oraz interpretacji. Podczas szkolenia wyjaśnione zostały nie tylko podstawy prawne, ale i przeprowadzone zostaną ćwiczenia case study na różnych nieruchomościach rolnych. Pozwoliło to uczestnikom przyswoić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne rozwiązania.

W szkoleniu, które odbywało się w formule on-line uczestniczyły 44 osoby nie tylko z Łodzi, regonu, ale i całego kraju. Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadził Pan Tomasz Ciodyk - posiadający wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami rolnymi. Rzeczoznawca majątkowy, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Raz jeszcze dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria organizowane przez Nasze Stowarzyszanie – informacje są dostępne na stronie www.sprnpc.pl

Zapraszamy !

Foto: SPRNPC

Szkolenie - „Obrót nieruchomościami rolnymi”

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

15 maja 2021 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem tego szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami rolnym na podstawie aktualnych przepisów.

Od lat obrót nieruchomościami rolnymi jak i ustawodawstwo z tym związane budzi wiele kontrowersji oraz interpretacji. Podczas szkolenia wyjaśnione zostały nie tylko podstawy prawne, ale i przeprowadzone zostaną ćwiczenia case study na różnych nieruchomościach rolnych. Pozwoliło to uczestnikom przyswoić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne rozwiązania.

W szkoleniu, które odbywało się w formule on-line uczestniczyły 44 osoby nie tylko z Łodzi, regonu, ale i całego kraju. Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadził Pan Tomasz Ciodyk - posiadający wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami rolnymi. Rzeczoznawca majątkowy, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Raz jeszcze dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria organizowane przez Nasze Stowarzyszanie – informacje są dostępne na stronie www.sprnpc.pl

Zapraszamy !

Foto: SPRNPC