Specjalistyczne szkolenie - Obrót nieruchomościami rolnymi

12
kwiecień
2021

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie

"Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka"

15 maja [sobota] godz. 10 – 16

Szkolenie ON - LINE na żywo z pośrednictwem platformy internetowej

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami rolnym na podstawie aktualnych przepisów.

Od lat obrót nieruchomościami rolnymi jak i ustawodawstwo z tym związane budzi wiele kontrowersji oraz interpretacji. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną nie tylko podstawy prawne, ale i przeprowadzone zostaną ćwiczenia na różnych nieruchomościach rolnych. Pozwoli to uczestnikom przyswoić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne rozwiązania.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • inwestorów, deweloperów,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Uwaga – rzeczoznawcy majątkowi za udział w tym szkoleniu otrzymają 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

I. Wstęp – ewolucja przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi od 2003 r. do dziś.

 1. Geneza aktualnych uwarunkowań prawnych w obrocie nieruchomościami rolnymi.
 2. Podstawowe uregulowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) w pierwotnej wersji z 2003 r.
 3. UKUR a wygaśnięcie większości planów miejscowych z końcem 2003 r.
 4. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nowelizująca m.in. w istotny sposób UKUR.
 5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw – lekkie poluzowanie rygorów UKUR
 6. Obecna (2021 r.) nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

II. Podstawowe uregulowania UKUR i ich znaczenie dla rynku nieruchomości (nie tylko rolnych)

 1. Wyłączenia z UKUR, – jakie nieruchomości nie podlegają UKUR? Jakie podmioty mogą nabywać grunty rolne bez stosowania UKUR? Jakie rodzaje transferów prawa własności nie podlegają UKUR?
 2. Definicja „nieruchomości rolnej” w UKUR i jej konsekwencje dla obrotu nieruchomościami.
 3. Zgody na nabycie nieruchomości rolnych wydawane przez Dyrektora Generalnego KOWR.
 4. Żądanie nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR ze strony jej właściciela.
 5. Obowiązki nabywcy i ograniczenia w dysponowaniu po nabyciu nieruchomości rolnej.
 6. Prawo pierwokupu i wykupu nieruchomości rolnych w świetle UKUR.

III. Charakterystyka rynku nieruchomości rolnych w Polsce

 1. obrót,
 2. ceny,
 3. tendencje.

IV. Ćwiczenia- c​ase study

Kilkadziesiąt przykładów różnych nieruchomości – celem jest wskazanie, czy dana nieruchomość jest „nieruchomością rolną” w rozumieniu UKUR i czy do obrotu tą nieruchomością stosują się i w jakim zakresie przepisy UKUR?

Szkolenie prowadzić będzie Pan Tomasz Ciodyk.

Posiadający wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami rolnymi. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy. W latach 1995-2017 pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych, w latach 2008-2016 był Dyrektorem Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Jest właścicielem firmy, EKSPERIA która zajmuje się wyceną i doradztwem nieruchomości. Od 2019 pełni funkcję Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Cena szkolenia:

250 zł. - brutto /za osobę/

180 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

110 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC [z opłaconymi składkami]

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem – Szkolenie - rolne/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt:

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Specjalistyczne szkolenie - Obrót nieruchomościami rolnymi

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie

"Obrót nieruchomościami rolnymi – stan prawny, charakterystyka, praktyka"

15 maja [sobota] godz. 10 – 16

Szkolenie ON - LINE na żywo z pośrednictwem platformy internetowej

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami rolnym na podstawie aktualnych przepisów.

Od lat obrót nieruchomościami rolnymi jak i ustawodawstwo z tym związane budzi wiele kontrowersji oraz interpretacji. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną nie tylko podstawy prawne, ale i przeprowadzone zostaną ćwiczenia na różnych nieruchomościach rolnych. Pozwoli to uczestnikom przyswoić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne rozwiązania.

Zapraszamy na szkolenie:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • inwestorów, deweloperów,
 • oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Uwaga – rzeczoznawcy majątkowi za udział w tym szkoleniu otrzymają 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

I. Wstęp – ewolucja przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi od 2003 r. do dziś.

 1. Geneza aktualnych uwarunkowań prawnych w obrocie nieruchomościami rolnymi.
 2. Podstawowe uregulowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) w pierwotnej wersji z 2003 r.
 3. UKUR a wygaśnięcie większości planów miejscowych z końcem 2003 r.
 4. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, nowelizująca m.in. w istotny sposób UKUR.
 5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw – lekkie poluzowanie rygorów UKUR
 6. Obecna (2021 r.) nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

II. Podstawowe uregulowania UKUR i ich znaczenie dla rynku nieruchomości (nie tylko rolnych)

 1. Wyłączenia z UKUR, – jakie nieruchomości nie podlegają UKUR? Jakie podmioty mogą nabywać grunty rolne bez stosowania UKUR? Jakie rodzaje transferów prawa własności nie podlegają UKUR?
 2. Definicja „nieruchomości rolnej” w UKUR i jej konsekwencje dla obrotu nieruchomościami.
 3. Zgody na nabycie nieruchomości rolnych wydawane przez Dyrektora Generalnego KOWR.
 4. Żądanie nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR ze strony jej właściciela.
 5. Obowiązki nabywcy i ograniczenia w dysponowaniu po nabyciu nieruchomości rolnej.
 6. Prawo pierwokupu i wykupu nieruchomości rolnych w świetle UKUR.

III. Charakterystyka rynku nieruchomości rolnych w Polsce

 1. obrót,
 2. ceny,
 3. tendencje.

IV. Ćwiczenia- c​ase study

Kilkadziesiąt przykładów różnych nieruchomości – celem jest wskazanie, czy dana nieruchomość jest „nieruchomością rolną” w rozumieniu UKUR i czy do obrotu tą nieruchomością stosują się i w jakim zakresie przepisy UKUR?

Szkolenie prowadzić będzie Pan Tomasz Ciodyk.

Posiadający wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami rolnymi. Od 1997 r. rzeczoznawca majątkowy. W latach 1995-2017 pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych, w latach 2008-2016 był Dyrektorem Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Jest właścicielem firmy, EKSPERIA która zajmuje się wyceną i doradztwem nieruchomości. Od 2019 pełni funkcję Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Cena szkolenia:

250 zł. - brutto /za osobę/

180 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

110 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC [z opłaconymi składkami]

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815  / z dopiskiem – Szkolenie - rolne/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt:

tel. kom. 662 15 90 33

 e-mail; biuro@sprnpc.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.