Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur [AML]

27
marzec
2021

► 27 marca 2021 roku odbyły się specjalistyczne warsztaty w formie on-line  z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML], którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Ustawa AML (Anti - Money Laundering)  nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie procedur wewnętrznej, zasad anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów, rozpoznawania i oceny ryzyka.

W warsztatach, które odbywały się za pośrednictwem aplikacji Zoom uczestniczyło 35 osób nie tylko z Łodzi, regonu, ale i całego kraju. Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.W szkoleniu z AML 6 marca uczestniczyło 45 osób.

► Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek - prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy na kolejne szkolenia i kursy organizowane przez nasze stowarzyszenie.

► Informacje są dostępne na stronie www.sprnpc.pl

Foto:SPRNPC

Warsztaty z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur [AML]

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

► 27 marca 2021 roku odbyły się specjalistyczne warsztaty w formie on-line  z przygotowywania dokumentów i wdrażania procedur z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML], którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Ustawa AML (Anti - Money Laundering)  nałożyła na zawody rynku nieruchomości wiele nowych obowiązków, w tym sporządzenie procedur wewnętrznej, zasad anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów, rozpoznawania i oceny ryzyka.

W warsztatach, które odbywały się za pośrednictwem aplikacji Zoom uczestniczyło 35 osób nie tylko z Łodzi, regonu, ale i całego kraju. Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.W szkoleniu z AML 6 marca uczestniczyło 45 osób.

► Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek - prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy na kolejne szkolenia i kursy organizowane przez nasze stowarzyszenie.

► Informacje są dostępne na stronie www.sprnpc.pl

Foto:SPRNPC