Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania ofertowego

12
październik
2020

Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania ofertowego na wyłonienie dostawcy usług finansowych, pośrednictwa kredytowego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, www.sprnpc.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Wyłonienie dostawcy usług finansowych, pośrednictwa kredytowego dla biur obrotu nieruchomościami, Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości - członków Stowarzyszenia oraz ich klientów w zakresie finansowania transakcji zakupu, leasingu nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym.

3. Opis przygotowania i składania ofert:

Oferta powinna zawierać szczegółową specyfikację oferowanych usług i produktów finansowych.

Oferta musi zostać złożona w formie pisemnie i dostarczona do Zamawiającego; listownie na w/w adres Stowarzyszenia lub na adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl

4. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia postępowania ofertowego bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.

5. Forma kontaktu Zamawiającego z Wykonawcami:

Ewentualne pytania w sprawie postępowania ofertowego należy kierować na adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl

6. Termin składania ofert upływa:   31 - 10 - 2020 r.

Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania ofertowego

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania ofertowego na wyłonienie dostawcy usług finansowych, pośrednictwa kredytowego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, 90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82, www.sprnpc.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Wyłonienie dostawcy usług finansowych, pośrednictwa kredytowego dla biur obrotu nieruchomościami, Sieci MLS Centralnego Banku Nieruchomości - członków Stowarzyszenia oraz ich klientów w zakresie finansowania transakcji zakupu, leasingu nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym.

3. Opis przygotowania i składania ofert:

Oferta powinna zawierać szczegółową specyfikację oferowanych usług i produktów finansowych.

Oferta musi zostać złożona w formie pisemnie i dostarczona do Zamawiającego; listownie na w/w adres Stowarzyszenia lub na adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl

4. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia postępowania ofertowego bez podawania przyczyny na każdym jego etapie.

5. Forma kontaktu Zamawiającego z Wykonawcami:

Ewentualne pytania w sprawie postępowania ofertowego należy kierować na adres e-mail: zarzad@sprnpc.pl

6. Termin składania ofert upływa:   31 - 10 - 2020 r.