Ceny ofertowe mieszkań - raport

28
lipiec
2020

Pierwszy letni miesiąc zatrzymał oczekiwania sprzedawców mieszkań na poziomie z maja. Wahania stawek zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym w żadnym z analizowanych miast nie przekroczyły 2 proc.

I choć już w poprzednich dwóch latach czerwiec – pierwszy wakacyjny miesiąc przynosił stabilizację cen ofertowych mieszkań, w tym roku kupujący mogli liczyć na powszechniejsze obniżki średnich stawek ofertowych.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Najwyższą średnią cenę ofertową zanotowano w czerwcu na rynku pierwotnym w Gdańsku. Deweloperzy oczekiwali średnio 9964 zł/mkw. – o 1,4 proc. więcej niż w maju. Przy jednoczesnej obniżce o 1 proc. średniej stawki w Warszawie, która znów znalazła się poniżej poziomu 10 000 zł/mkw. (średnio 9905 zł/mkw.) to Gdańsk wysunął się na czoło rankingu najdroższych rynków pierwotnych.

Mocniej niż w stolicy woj. pomorskiego oczekiwania deweloperów wzrosły względem maja jedynie w Łodzi. Oczekiwali oni średnio 6736 zł/mkw. – o 1,9 proc. więcej niż w maju. Liderem spadków okazały się Katowice, gdzie nowe mieszkania były wyceniane średnio na 7096 zł/mkw. – o 1,3 proc. niżej niż w maju. 1-procentową obniżkę, oprócz Katowic i wspomnianej wcześniej stolicy odnotowano także w Szczecinie (średnio 7680 zł/mkw.).

Od pięciu miesięcy średnia cena ofertowa metra kwadratowego nowego mieszkania rośnie w Krakowie, choć czerwiec przyniósł znaczne wyhamowanie zapędów sprzedających. Względem maja wzrost był nieznaczny i wyniósł 0,1 proc. W stolicy Małopolski deweloperzy oczekiwali średnio 9315 zł/mkw.

W porównaniu z majem o mniej niż 1 proc. zmieniła się średnia stawka, za którą oferowano nowe mieszkanie we Wrocławiu i Poznaniu, przy czym w stolicy Dolnego Śląska oczekiwania deweloperów wzrosły o 0,6 proc. do 8507 zł/mkw. a w stolicy Wielkopolski obniżyły się o 0,4 proc. do 7906 zł/mkw.

Niewielkie wahania stawek obserwowaliśmy w przypadku wszystkich analizowanych metraży. O więcej niż 2 proc. (choć nieznacznie) zmieniła się jedynie średnia cena ofertowa w przypadku mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. usytuowanych w Łodzi, za które oczekiwano średnio 6664 zł/mkw. oraz kawalerek w Krakowie wycenianych średnio na 10 945 zł/mkw.

Najmniejsze metraże oferowane na rynku pierwotnym w Warszawie były wyceniane średnio o 0,9 proc. wyżej względem maja (średnio 11 182 zł/mkw.), co było najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych miast. Nieznacznie w dół – o 0,1 proc. – powędrowała z kolei średnia stawka dyktowana za kawalerkę w Gdańsku. W czerwcu były one wyceniane średnio na 11 178 zł/mkw.

W porównaniu z czerwcem 2019 r. najmocniej oczekiwania sprzedawców nowych mieszkań wzrosły w przypadku dwóch miast usytuowanych na północy Polski. W Szczecinie średnia stawka w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 20,9 proc. (nominalnie o 1326 zł/mkw.), a w Gdańsku o 20,3 proc. (nominalnie o 1681 zł/mkw.). Stabilnie w relacji do czerwca 2019 r. kształtowała się wycena mieszkań położonych w Katowicach. W ciągu roku średnia stawka ofertowa wzrosła o 6,9 proc. (nominalnie o 461 zł/mkw.).

W przypadku poszczególnych metraży, największy wzrost oczekiwań deweloperów dotknął mieszkań o powierzchni do 38 mkw. w Gdańsku (+27,4 proc. r/r) oraz Poznaniu (+30,2 proc. r/r). W tym samym czasie wycena kawalerek oferowanych we Wrocławiu wzrosła jedynie o 2,9 proc.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Jeszcze większy cenowy marazm panował w czerwcu na rynku wtórnym. W dwóch miastach – Lublinie i Poznaniu, średnia stawka w porównaniu z majem nie zmieniła się. Sprzedający oczekiwali tam odpowiednio średnio 6846 zł/mkw. i 7814 zł/mkw. Wahania stawek poniżej 0,5 proc. odnotowano także we Wrocławiu, gdzie oczekiwano średnio 8640 zł/mkw. (+0,1 proc. m/m), Krakowie (średnio 10 549 zł/mkw. i +0,4 proc. m/m) oraz Warszawie (średnio 111 860 zł/mkw. i -0,1 proc. m/m).

Za sprawą wspomnianej nieznacznej podwyżki oczekiwań sprzedających używane mieszkania w Krakowie i obniżki o 0,9 proc. do poziomu 10 517 zł/mkw. w Gdańsku, to Kraków w czerwcu był drugim po Warszawie najdroższym rynkiem wtórnym w Polsce.

Najmocniejsze wahania średnich stawek odnotowano w czerwcu w Szczecinie, gdzie używane mieszkania były wyceniane średnio o 1,6 proc. wyżej niż w maju (średnio 6495 zł/mkw.) oraz Katowicach, gdzie średnia cena ofertowa spadła w relacji do maja o 1,2 proc. do poziomu 6301 zł/mkw.

Czerwiec przyniósł bardziej wyraźną zmianę średnich stawek w przypadku najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw. W Łodzi kawalerki były wyceniane średnio na 6467 zł/mkw. (+3,9 proc. m/m) a w Katowicach średnio na 6617 zł/mkw. (+3,0 proc. m/m). Znacznie stabilniejsze względem maja były w czerwcu średnie stawki najmniejszych mieszkań oferowanych we Wrocławiu, za które oczekiwano średnio 10 403 zł/mkw. (-0,3 proc. m/m) oraz w Warszawie (średnio 12 523 zł/mkw. i -0,3 proc. m/m).

W skali roku najbardziej stabilnymi rynkami wtórnymi były Szczecin i Poznań. W stolicy woj. zachodniopomorskiego średnia stawka w relacji do czerwca 2019 r. wzrosła o 7,2 proc. W przypadku Poznania roczny wzrost wyniósł 7,9 proc. Wzrost poniżej 10 proc. odnotowano także w przypadku Gdańska (+9 proc. r/r) i Katowic (+9,1 proc. r/r).

Stały, comiesięczny wzrost stawek notowany od jesieni 2018 r. w Łodzi sprawił, że średnia cena ofertowa używanego mieszkania w tym mieście wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 15,1 proc. Wzrost napędzały zwłaszcza rosnące oczekiwania sprzedawców najmniejszych metraży (do 38 mkw.), których wycena w ciągu roku wzrosła o 24,1 proc. 

Nominalnie najmocniej wzrosła z kolei średnia cena ofertowa mieszkań o powierzchni 60-90 mkw. usytuowanych w Krakowie, za które oczekiwano średnio 10 483 zł/mkw. (+16,6 proc. r/r).

Marcin Kaźmierczak

Źródło: Bankier.pl

Link do całego raportu: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-ofertowe-mieszkan-lipiec-2020-Raport-Bankier-pl-7932269.html

Ceny ofertowe mieszkań - raport

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Pierwszy letni miesiąc zatrzymał oczekiwania sprzedawców mieszkań na poziomie z maja. Wahania stawek zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym w żadnym z analizowanych miast nie przekroczyły 2 proc.

I choć już w poprzednich dwóch latach czerwiec – pierwszy wakacyjny miesiąc przynosił stabilizację cen ofertowych mieszkań, w tym roku kupujący mogli liczyć na powszechniejsze obniżki średnich stawek ofertowych.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Najwyższą średnią cenę ofertową zanotowano w czerwcu na rynku pierwotnym w Gdańsku. Deweloperzy oczekiwali średnio 9964 zł/mkw. – o 1,4 proc. więcej niż w maju. Przy jednoczesnej obniżce o 1 proc. średniej stawki w Warszawie, która znów znalazła się poniżej poziomu 10 000 zł/mkw. (średnio 9905 zł/mkw.) to Gdańsk wysunął się na czoło rankingu najdroższych rynków pierwotnych.

Mocniej niż w stolicy woj. pomorskiego oczekiwania deweloperów wzrosły względem maja jedynie w Łodzi. Oczekiwali oni średnio 6736 zł/mkw. – o 1,9 proc. więcej niż w maju. Liderem spadków okazały się Katowice, gdzie nowe mieszkania były wyceniane średnio na 7096 zł/mkw. – o 1,3 proc. niżej niż w maju. 1-procentową obniżkę, oprócz Katowic i wspomnianej wcześniej stolicy odnotowano także w Szczecinie (średnio 7680 zł/mkw.).

Od pięciu miesięcy średnia cena ofertowa metra kwadratowego nowego mieszkania rośnie w Krakowie, choć czerwiec przyniósł znaczne wyhamowanie zapędów sprzedających. Względem maja wzrost był nieznaczny i wyniósł 0,1 proc. W stolicy Małopolski deweloperzy oczekiwali średnio 9315 zł/mkw.

W porównaniu z majem o mniej niż 1 proc. zmieniła się średnia stawka, za którą oferowano nowe mieszkanie we Wrocławiu i Poznaniu, przy czym w stolicy Dolnego Śląska oczekiwania deweloperów wzrosły o 0,6 proc. do 8507 zł/mkw. a w stolicy Wielkopolski obniżyły się o 0,4 proc. do 7906 zł/mkw.

Niewielkie wahania stawek obserwowaliśmy w przypadku wszystkich analizowanych metraży. O więcej niż 2 proc. (choć nieznacznie) zmieniła się jedynie średnia cena ofertowa w przypadku mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. usytuowanych w Łodzi, za które oczekiwano średnio 6664 zł/mkw. oraz kawalerek w Krakowie wycenianych średnio na 10 945 zł/mkw.

Najmniejsze metraże oferowane na rynku pierwotnym w Warszawie były wyceniane średnio o 0,9 proc. wyżej względem maja (średnio 11 182 zł/mkw.), co było najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych miast. Nieznacznie w dół – o 0,1 proc. – powędrowała z kolei średnia stawka dyktowana za kawalerkę w Gdańsku. W czerwcu były one wyceniane średnio na 11 178 zł/mkw.

W porównaniu z czerwcem 2019 r. najmocniej oczekiwania sprzedawców nowych mieszkań wzrosły w przypadku dwóch miast usytuowanych na północy Polski. W Szczecinie średnia stawka w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 20,9 proc. (nominalnie o 1326 zł/mkw.), a w Gdańsku o 20,3 proc. (nominalnie o 1681 zł/mkw.). Stabilnie w relacji do czerwca 2019 r. kształtowała się wycena mieszkań położonych w Katowicach. W ciągu roku średnia stawka ofertowa wzrosła o 6,9 proc. (nominalnie o 461 zł/mkw.).

W przypadku poszczególnych metraży, największy wzrost oczekiwań deweloperów dotknął mieszkań o powierzchni do 38 mkw. w Gdańsku (+27,4 proc. r/r) oraz Poznaniu (+30,2 proc. r/r). W tym samym czasie wycena kawalerek oferowanych we Wrocławiu wzrosła jedynie o 2,9 proc.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Jeszcze większy cenowy marazm panował w czerwcu na rynku wtórnym. W dwóch miastach – Lublinie i Poznaniu, średnia stawka w porównaniu z majem nie zmieniła się. Sprzedający oczekiwali tam odpowiednio średnio 6846 zł/mkw. i 7814 zł/mkw. Wahania stawek poniżej 0,5 proc. odnotowano także we Wrocławiu, gdzie oczekiwano średnio 8640 zł/mkw. (+0,1 proc. m/m), Krakowie (średnio 10 549 zł/mkw. i +0,4 proc. m/m) oraz Warszawie (średnio 111 860 zł/mkw. i -0,1 proc. m/m).

Za sprawą wspomnianej nieznacznej podwyżki oczekiwań sprzedających używane mieszkania w Krakowie i obniżki o 0,9 proc. do poziomu 10 517 zł/mkw. w Gdańsku, to Kraków w czerwcu był drugim po Warszawie najdroższym rynkiem wtórnym w Polsce.

Najmocniejsze wahania średnich stawek odnotowano w czerwcu w Szczecinie, gdzie używane mieszkania były wyceniane średnio o 1,6 proc. wyżej niż w maju (średnio 6495 zł/mkw.) oraz Katowicach, gdzie średnia cena ofertowa spadła w relacji do maja o 1,2 proc. do poziomu 6301 zł/mkw.

Czerwiec przyniósł bardziej wyraźną zmianę średnich stawek w przypadku najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw. W Łodzi kawalerki były wyceniane średnio na 6467 zł/mkw. (+3,9 proc. m/m) a w Katowicach średnio na 6617 zł/mkw. (+3,0 proc. m/m). Znacznie stabilniejsze względem maja były w czerwcu średnie stawki najmniejszych mieszkań oferowanych we Wrocławiu, za które oczekiwano średnio 10 403 zł/mkw. (-0,3 proc. m/m) oraz w Warszawie (średnio 12 523 zł/mkw. i -0,3 proc. m/m).

W skali roku najbardziej stabilnymi rynkami wtórnymi były Szczecin i Poznań. W stolicy woj. zachodniopomorskiego średnia stawka w relacji do czerwca 2019 r. wzrosła o 7,2 proc. W przypadku Poznania roczny wzrost wyniósł 7,9 proc. Wzrost poniżej 10 proc. odnotowano także w przypadku Gdańska (+9 proc. r/r) i Katowic (+9,1 proc. r/r).

Stały, comiesięczny wzrost stawek notowany od jesieni 2018 r. w Łodzi sprawił, że średnia cena ofertowa używanego mieszkania w tym mieście wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 15,1 proc. Wzrost napędzały zwłaszcza rosnące oczekiwania sprzedawców najmniejszych metraży (do 38 mkw.), których wycena w ciągu roku wzrosła o 24,1 proc. 

Nominalnie najmocniej wzrosła z kolei średnia cena ofertowa mieszkań o powierzchni 60-90 mkw. usytuowanych w Krakowie, za które oczekiwano średnio 10 483 zł/mkw. (+16,6 proc. r/r).

Marcin Kaźmierczak

Źródło: Bankier.pl

Link do całego raportu: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-ofertowe-mieszkan-lipiec-2020-Raport-Bankier-pl-7932269.html