Zmarł nasz kolega Krzysztof Szczepaniak

08
czerwiec
2018

Ze smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega Krzysztof Szczepaniak.

Przez 25 lat prowadził w Łodzi Biuro Obrotu Nieruchomościami „Sukces”, był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, gdzie przez kilka kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej. Był również członkiem Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, gdzie uzyskał tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Aktywnie pracował na rzecz lokalnego rynku nieruchomości, zawsze zabiegał o rzetelność i profesjonalne wykonywa nie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadał uzyskaną w drodze zdania egzaminu państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Był profesjonalistą, dobrym kolegą a nade wszystko dobrym człowiekiem.

Spoczywaj w spokoju drogi Krzysztofie.

Wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie składa Zarząd Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Zgodnie z informacją uzyskaną od rodziny zmarłego pogrzeb odbędzie się 12 czerwca (wtorek) 2018 roku o godzinie 14.30 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.

Zmarł nasz kolega Krzysztof Szczepaniak

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Ze smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega Krzysztof Szczepaniak.

Przez 25 lat prowadził w Łodzi Biuro Obrotu Nieruchomościami „Sukces”, był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, gdzie przez kilka kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej. Był również członkiem Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, gdzie uzyskał tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Aktywnie pracował na rzecz lokalnego rynku nieruchomości, zawsze zabiegał o rzetelność i profesjonalne wykonywa nie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Posiadał uzyskaną w drodze zdania egzaminu państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Był profesjonalistą, dobrym kolegą a nade wszystko dobrym człowiekiem.

Spoczywaj w spokoju drogi Krzysztofie.

Wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie składa Zarząd Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Zgodnie z informacją uzyskaną od rodziny zmarłego pogrzeb odbędzie się 12 czerwca (wtorek) 2018 roku o godzinie 14.30 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.