Gminny Program Rewitalizacji Łodzi

26
kwiecień
2018

Łódzka Szkoła Rewitalizacji - której członkiem jest Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej przygotowała projekt założeń do obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi.

Członkowie ŁSR uważają, że dotychczasowa metodologia tworzenia, cele strategiczne, zakres i plan działania Gminnego Programu Rewitalizacji nie odzwierciedlają potrzeb Łodzi i długofalowej strategii rozwoju – Masterplanu dla Miasta.

Wypracowane społecznie w ramach Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji założenia stanowią punkt startowy do opracowania szczegółowych celów, planów operacyjnych działań rewitalizacyjnych i zaproszenie do dalszej współpracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dalszej współpracy nad opracowaniem obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Gminny Program Rewitalizacji Łodzi

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Łódzka Szkoła Rewitalizacji - której członkiem jest Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej przygotowała projekt założeń do obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi.

Członkowie ŁSR uważają, że dotychczasowa metodologia tworzenia, cele strategiczne, zakres i plan działania Gminnego Programu Rewitalizacji nie odzwierciedlają potrzeb Łodzi i długofalowej strategii rozwoju – Masterplanu dla Miasta.

Wypracowane społecznie w ramach Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji założenia stanowią punkt startowy do opracowania szczegółowych celów, planów operacyjnych działań rewitalizacyjnych i zaproszenie do dalszej współpracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dalszej współpracy nad opracowaniem obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji.