Łódzka Szkoła Rewitalizacji

20
luty
2018

20 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Programowej - Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji skupiającej interdyscyplinarny zespół fachowców, którzy posiadają doświadczenie w studiach strategicznych, identyfikowaniu lokalnych aktywów, zarządzaniu strategicznym, jak również wykonywaniu projektów i badań związanych z kompleksową rewitalizacją obszarów zdegradowanych lub wymagających ożywienia.

Łódzka Szkoła Rewitalizacji to suma doświadczeń, kompetencji i umiejętności zespołu partnerów Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji ze środowisk, naukowych, przedsiębiorczych, gospodarczych i społecznych Łodzi realizujących projekty rewitalizacyjne.

Łódzka Szkoła Rewitalizacji powstała 2017 r. na bazie interdyscyplinarnego porozumienia o współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i organizacjami przedsiębiorców w Łodzi.

W skład Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji im. Rajmunda Rembielińskiego wchodzą min. przedstawiciele; Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Społecznej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, Łódzkiej Izby Rewitalizacji.

Stowarzyszenie SPRNPC na posiedzeniu Rady Programowej Ł S R reprezentowali; prezes Tomasz Błeszyński i wiceprezes Jakub Piąstka. Na spotkaniu dokonano podsumowania i złożono sprawozdanie z działalności w 2017 roku oraz zaplanowano działania na 2018 rok.

Podczas ciekawej dyskusji zaplanowano powołanie min. zespołu eksperckiego do oceny funkcjonowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi oraz przygotowanie II Konferencji Programowej Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w tym roku. Ustalono harmonogram kolejnych, cyklicznych spotkań - Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną.

Łódzka Szkoła Rewitalizacji

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

20 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Programowej - Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji skupiającej interdyscyplinarny zespół fachowców, którzy posiadają doświadczenie w studiach strategicznych, identyfikowaniu lokalnych aktywów, zarządzaniu strategicznym, jak również wykonywaniu projektów i badań związanych z kompleksową rewitalizacją obszarów zdegradowanych lub wymagających ożywienia.

Łódzka Szkoła Rewitalizacji to suma doświadczeń, kompetencji i umiejętności zespołu partnerów Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji ze środowisk, naukowych, przedsiębiorczych, gospodarczych i społecznych Łodzi realizujących projekty rewitalizacyjne.

Łódzka Szkoła Rewitalizacji powstała 2017 r. na bazie interdyscyplinarnego porozumienia o współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i organizacjami przedsiębiorców w Łodzi.

W skład Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji im. Rajmunda Rembielińskiego wchodzą min. przedstawiciele; Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Społecznej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, Łódzkiej Izby Rewitalizacji.

Stowarzyszenie SPRNPC na posiedzeniu Rady Programowej Ł S R reprezentowali; prezes Tomasz Błeszyński i wiceprezes Jakub Piąstka. Na spotkaniu dokonano podsumowania i złożono sprawozdanie z działalności w 2017 roku oraz zaplanowano działania na 2018 rok.

Podczas ciekawej dyskusji zaplanowano powołanie min. zespołu eksperckiego do oceny funkcjonowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi oraz przygotowanie II Konferencji Programowej Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w tym roku. Ustalono harmonogram kolejnych, cyklicznych spotkań - Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną.