Seminarium - Umowy pośrednictwa i zarządzania - fakty, mity, orzecznictwo.

23
maj
2017

Od lat umowy pośrednictwa i zarządzania budzą kontrowersje ? Jakie zapisy stosować w umowach? Co mówią przepisy i praktyka rynku nieruchomości ? Jakie są fakty i mity a co stanowi orzecznictwo ? Jak skutecznie zabezpieczyć swoje wynagrodzenie ?

Wyjaśnimy te i inne wątpliwości na ciekawym seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej po patronatem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

 

Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. 

Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania. 

 

21 czerwca 2017 r. godz. 930 – 1630

Sala konferencyjna La Vende

Łódź ul. Piotrkowska 76

Program seminarium

1. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 1. Formalne podstawy zawierania umowy pośrednictwa.

- istotne warunki umowy pośrednictwa,

-  czynności pośrednictwa,

- wynagrodzenie (kwota czy procent)

- umowa nazwana czy nienazwana,

 - zasada swobody zawierania umów a umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

 - umowa rezultatu czy należytej staranności – czy ktoś ma jeszcze wątpliwości?,

 - okres, na jaki umowa zostaje zawarta (czas oznaczony, nieoznaczony),

 - podstawy wygaśnięcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, porozumienie stron, wypowiedzenie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, upływ okresu, na jaki została zawarta, realizacja celu zawarcia umowy pośrednictwa.

- miara staranność wykonywania usług na rynku nieruchomości.

 1. Pojęcie i istota niedozwolonych postanowień umownych. Rola klauzul abuzywnych w praktyce pośrednictwa.
 2. Potoczność (umowy otwarte, zamknięte, wyłączność ekskluzywna)
 3. Praktyka zawierania umów pośrednictwa w związku z ustawą o prawach konsumenta.
 4.  Zasady zawierania umów pośrednictwa w lokalu przedsiębiorstwa i poza lokalem przedsiębiorstwa. Skutki ignorancji.
 5. Umowa na wyłączność w obowiązujących regulacjach prawnych.  Jaka wyłączność w pośredniczeniu?
 6. Ochrona interesów klienta.
 7. „Bez umowy” to nie znaczy „bez odpowiedzialności”
 8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po zmianach zawartych w rządowym projekcie zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami przesłanym do Sejmu w dniu 16 maja 2017 roku.

2. Umowa zarządzania nieruchomością. 

 1. Formalne podstawy zawierania umowy zarządzania nieruchomością.

           - istotne warunki umów zarządzania

b. Zarządzanie nieruchomościami po zmianach zawartych w rządowym projekcie zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami przesłanym do Sejmu w dniu 16 maja 2017 roku.

3. Ubezpieczenia OC w działalności zawodowej na rynku nieruchomości obowiązkowe i konieczne.

Seminarium poprowadzą;

  mgr Zbigniew Kubiński

radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych. Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi. Członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany. Nagrodzony Ministra Infrastruktury odznakę honorową „Za Zasługi dla Budownictwa”, oraz przez Kapitułę Medalem „Pro Aequo Et Bono" za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

  mgr Rafał Szczeponek

prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Zajmuje się głównie problematyką prawną rynku nieruchomości (prawo rzeczowe, spadkowe, administracyjne, podatkowe) a także zagadnieniami finansowania rynku nieruchomości, rynkiem bankowym i hipotecznym. Nagrodzony przez Kapitułę Medalem „Pro Aequo Et Bono" za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

 

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 zł. - brutto od osoby.

 

Członkowie Stowarzyszenia SPRNPC lub Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji FPPRN płacą 120 zł. - brutto od osoby.

 

Opłata obejmuje uczestnictwo w seminariummateriały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering konferencyjny oraz lunch.

Na zakończenie seminarium każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w wykładach.

Formularze zgłoszeniowe na seminarium w formacie PDF i Word.

                                 

        

Zapisy i informacje:  tel. kom. 662 159 033,  tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Strona www:  http://sprnpc.pl/szkolenia

Seminarium - Umowy pośrednictwa i zarządzania - fakty, mity, orzecznictwo.

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Od lat umowy pośrednictwa i zarządzania budzą kontrowersje ? Jakie zapisy stosować w umowach? Co mówią przepisy i praktyka rynku nieruchomości ? Jakie są fakty i mity a co stanowi orzecznictwo ? Jak skutecznie zabezpieczyć swoje wynagrodzenie ?

Wyjaśnimy te i inne wątpliwości na ciekawym seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej po patronatem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

 

Umowy pośrednictwa i zarządzania – fakty, mity, orzecznictwo. 

Regulacje w zakresie ochrony praw konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz kontroli ich przestrzegania. 

 

21 czerwca 2017 r. godz. 930 – 1630

Sala konferencyjna La Vende

Łódź ul. Piotrkowska 76

Program seminarium

1. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 1. Formalne podstawy zawierania umowy pośrednictwa.

- istotne warunki umowy pośrednictwa,

-  czynności pośrednictwa,

- wynagrodzenie (kwota czy procent)

- umowa nazwana czy nienazwana,

 - zasada swobody zawierania umów a umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

 - umowa rezultatu czy należytej staranności – czy ktoś ma jeszcze wątpliwości?,

 - okres, na jaki umowa zostaje zawarta (czas oznaczony, nieoznaczony),

 - podstawy wygaśnięcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, porozumienie stron, wypowiedzenie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, upływ okresu, na jaki została zawarta, realizacja celu zawarcia umowy pośrednictwa.

- miara staranność wykonywania usług na rynku nieruchomości.

 1. Pojęcie i istota niedozwolonych postanowień umownych. Rola klauzul abuzywnych w praktyce pośrednictwa.
 2. Potoczność (umowy otwarte, zamknięte, wyłączność ekskluzywna)
 3. Praktyka zawierania umów pośrednictwa w związku z ustawą o prawach konsumenta.
 4.  Zasady zawierania umów pośrednictwa w lokalu przedsiębiorstwa i poza lokalem przedsiębiorstwa. Skutki ignorancji.
 5. Umowa na wyłączność w obowiązujących regulacjach prawnych.  Jaka wyłączność w pośredniczeniu?
 6. Ochrona interesów klienta.
 7. „Bez umowy” to nie znaczy „bez odpowiedzialności”
 8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po zmianach zawartych w rządowym projekcie zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami przesłanym do Sejmu w dniu 16 maja 2017 roku.

2. Umowa zarządzania nieruchomością. 

 1. Formalne podstawy zawierania umowy zarządzania nieruchomością.

           - istotne warunki umów zarządzania

b. Zarządzanie nieruchomościami po zmianach zawartych w rządowym projekcie zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami przesłanym do Sejmu w dniu 16 maja 2017 roku.

3. Ubezpieczenia OC w działalności zawodowej na rynku nieruchomości obowiązkowe i konieczne.

Seminarium poprowadzą;

  mgr Zbigniew Kubiński

radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych. Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi. Członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany. Nagrodzony Ministra Infrastruktury odznakę honorową „Za Zasługi dla Budownictwa”, oraz przez Kapitułę Medalem „Pro Aequo Et Bono" za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

  mgr Rafał Szczeponek

prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Zajmuje się głównie problematyką prawną rynku nieruchomości (prawo rzeczowe, spadkowe, administracyjne, podatkowe) a także zagadnieniami finansowania rynku nieruchomości, rynkiem bankowym i hipotecznym. Nagrodzony przez Kapitułę Medalem „Pro Aequo Et Bono" za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

 

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 zł. - brutto od osoby.

 

Członkowie Stowarzyszenia SPRNPC lub Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji FPPRN płacą 120 zł. - brutto od osoby.

 

Opłata obejmuje uczestnictwo w seminariummateriały dydaktyczne w formie elektronicznej, catering konferencyjny oraz lunch.

Na zakończenie seminarium każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w wykładach.

Formularze zgłoszeniowe na seminarium w formacie PDF i Word.

                                 

        

Zapisy i informacje:  tel. kom. 662 159 033,  tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Strona www:  http://sprnpc.pl/szkolenia