Raport NBP o sytuacji na rynku kredytowym w Polsce

10
maj
2017

NBP o sytuacji na rynku kredytowym w Polsce w I kwartale 2017 roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach Narodowy Bank Polski opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród banków, dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w Polsce.

Instytucje bankowe wskazały, że w I kwartale 2017 roku nie odnotowano istotnych zmian kryteriów i warunków udzielania kredytów, odnotowano natomiast wzrost popytu.

Jakie prognozy dla rynku kredytowego w kolejnym kwartale wskazują banki o tym w raporcie.

Raport NBP do pobrania 

www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_2.pdf

Raport NBP o sytuacji na rynku kredytowym w Polsce

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

NBP o sytuacji na rynku kredytowym w Polsce w I kwartale 2017 roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach Narodowy Bank Polski opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród banków, dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w Polsce.

Instytucje bankowe wskazały, że w I kwartale 2017 roku nie odnotowano istotnych zmian kryteriów i warunków udzielania kredytów, odnotowano natomiast wzrost popytu.

Jakie prognozy dla rynku kredytowego w kolejnym kwartale wskazują banki o tym w raporcie.

Raport NBP do pobrania 

www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2017_2.pdf