Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

09
maj
2024

9 maja 2024 roku odbyło się w Łodzi Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z prac zarządu oraz komisji statutowych za 2023 rok.

Przegłosowano podjęcie stosownych uchwał w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz udzielono zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.

Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie nadało tytuł członka honorowego Stowarzyszenia za zasługi na rzecz stowarzyszenia i środowiska rynku nieruchomości kolejnym członkom naszej organizacji;

 • Joannie Adamskiej,
 • Tomaszowi Cygankowi,
 • Arletcie Kolasińskiej,
 • Bożenie Litwińskiej,
 • Magdalenie Strzeleckiej,
 • Dorocie Zarychcie,
 • Andrzejowi Zarychcie.

Nadanie członkostwa honorowego zostało potwierdzone okolicznościowym dyplomem.

W dalszej części spotkania omawiano m.in. kwestię promocji, spotkań integracyjnych oraz jubileuszu XXX – lecia Stowarzyszenia.

Dziękujemy za obecność, merytoryczną dyskusję i miłą atmosferę na spotkaniu.

Foto: SPRNPC

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

9 maja 2024 roku odbyło się w Łodzi Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z prac zarządu oraz komisji statutowych za 2023 rok.

Przegłosowano podjęcie stosownych uchwał w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz udzielono zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.

Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie nadało tytuł członka honorowego Stowarzyszenia za zasługi na rzecz stowarzyszenia i środowiska rynku nieruchomości kolejnym członkom naszej organizacji;

 • Joannie Adamskiej,
 • Tomaszowi Cygankowi,
 • Arletcie Kolasińskiej,
 • Bożenie Litwińskiej,
 • Magdalenie Strzeleckiej,
 • Dorocie Zarychcie,
 • Andrzejowi Zarychcie.

Nadanie członkostwa honorowego zostało potwierdzone okolicznościowym dyplomem.

W dalszej części spotkania omawiano m.in. kwestię promocji, spotkań integracyjnych oraz jubileuszu XXX – lecia Stowarzyszenia.

Dziękujemy za obecność, merytoryczną dyskusję i miłą atmosferę na spotkaniu.

Foto: SPRNPC