Szkolenie - Procedury, dokumenty z ustawy AML i RODO w biurze nieruchomości

23
marzec
2024

Obowiązkowe szkolenie - „Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.”

23 marca [sobota] 2024 r. godz. 10 - 15

Szkolenie ON-LINE na ZOOM

Kolejny raz organizujemy to szkolenie, ponieważ cały czas dostajemy sygnały od Państwa, że dużo biur nieruchomości i pośredników ma problemy z przygotowaniem odpowiednich procedur i dokumentów do AML i RODO.

M.in. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, [AML] nakłada na pośredników w obrocie nieruchomościami, jako instytucjach zobowiązanych obowiązek udziału w szkoleniach dot. AML.

Każdy pośrednik oraz osoby prowadzącej firmę obrotu nieruchomościami powinny w razie kontroli wykazać się zaświadczeniem z ukończenia takiego szkolenia.

Niewłaściwe przestrzeganie zapisów ustawy o praniu pieniędzy niesie za sobą poważne konsekwencje i duże kary m.in. przekonało się m.in. biuro nieruchomości z Warszawy, na które Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML.

Nie chcemy straszyć tylko zwrócić uwagę na zagrożenia i pomoc organizując to szkolenie z wybitną specjalistką w tej dziedzinie ...

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] oraz ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.

Ustawa AML nałożyła na pośredników w obrocie nieruchomościami wiele nowych i ważnych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Ustawa ochronie danych osobowych RODO zobowiązuje na pośredników w obrocie nieruchomościami stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych klientów ich przetwarzaniem i przechowywaniem. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi jakąkolwiek działalność w Unii Europejskiej, czyli zarówno spółka, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Zapraszamy na szkolenie:

• pośredników w obrocie nieruchomościami,

• pracowników, agentów nieruchomości,

• oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

I. AML w biurze nieruchomości

1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.

3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.

4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.

5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

II. RODO w biurze nieruchomości

1. Podstawy prawne dot. ochrony danych osobowych.

2. Kategorie danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Obowiązki przedsiębiorcy jako administrator danych osobowych.

5. Wdrażanie przepisów, RODO w biurze nieruchomości – dokumenty, procedury.

5. Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO.

III. Procedury, dokumenty AML, RODO - case study.

Szkolenie prowadzić będzie prawnik z Kancelarii LEX & FINANCE Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, właściciel Kancelarii Prawnej LEX & FINANCE. Posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kancelaria Prawna LEX & FINANCE jest Partnerem Stowarzyszenia – specjalizuje się w zakresie pomocy prawnej w przygotowaniu procedur i dokumentacji z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy o ochronie danych osobowych, sprawach spornych z klientami oraz wsparcia w zakresie kontroli przedsiębiorców.

Cena szkolenia:

350 zł. - brutto /osoba – opłata standardowa

300 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

250 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815 / z dopiskiem - Szkolenie z AML/RODO.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji PPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia: https://forms.gle/MD2R21i4XCNot2at7

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

e-mail; biuro@sprnpc.pl

Szkolenie - Procedury, dokumenty z ustawy AML i RODO w biurze nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Obowiązkowe szkolenie - „Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.”

23 marca [sobota] 2024 r. godz. 10 - 15

Szkolenie ON-LINE na ZOOM

Kolejny raz organizujemy to szkolenie, ponieważ cały czas dostajemy sygnały od Państwa, że dużo biur nieruchomości i pośredników ma problemy z przygotowaniem odpowiednich procedur i dokumentów do AML i RODO.

M.in. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, [AML] nakłada na pośredników w obrocie nieruchomościami, jako instytucjach zobowiązanych obowiązek udziału w szkoleniach dot. AML.

Każdy pośrednik oraz osoby prowadzącej firmę obrotu nieruchomościami powinny w razie kontroli wykazać się zaświadczeniem z ukończenia takiego szkolenia.

Niewłaściwe przestrzeganie zapisów ustawy o praniu pieniędzy niesie za sobą poważne konsekwencje i duże kary m.in. przekonało się m.in. biuro nieruchomości z Warszawy, na które Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML.

Nie chcemy straszyć tylko zwrócić uwagę na zagrożenia i pomoc organizując to szkolenie z wybitną specjalistką w tej dziedzinie ...

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] oraz ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości.

Ustawa AML nałożyła na pośredników w obrocie nieruchomościami wiele nowych i ważnych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Ustawa ochronie danych osobowych RODO zobowiązuje na pośredników w obrocie nieruchomościami stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych klientów ich przetwarzaniem i przechowywaniem. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi jakąkolwiek działalność w Unii Europejskiej, czyli zarówno spółka, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Zapraszamy na szkolenie:

• pośredników w obrocie nieruchomościami,

• pracowników, agentów nieruchomości,

• oraz inne osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia m.in.:

I. AML w biurze nieruchomości

1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

2. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.

3. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.

4. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.

5. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;

6. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

II. RODO w biurze nieruchomości

1. Podstawy prawne dot. ochrony danych osobowych.

2. Kategorie danych osobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Obowiązki przedsiębiorcy jako administrator danych osobowych.

5. Wdrażanie przepisów, RODO w biurze nieruchomości – dokumenty, procedury.

5. Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO.

III. Procedury, dokumenty AML, RODO - case study.

Szkolenie prowadzić będzie prawnik z Kancelarii LEX & FINANCE Marta Wysocka-Fronczek.

Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, właściciel Kancelarii Prawnej LEX & FINANCE. Posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kancelaria Prawna LEX & FINANCE jest Partnerem Stowarzyszenia – specjalizuje się w zakresie pomocy prawnej w przygotowaniu procedur i dokumentacji z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy o ochronie danych osobowych, sprawach spornych z klientami oraz wsparcia w zakresie kontroli przedsiębiorców.

Cena szkolenia:

350 zł. - brutto /osoba – opłata standardowa

300 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania SPRNPC

250 zł. – brutto / - członkowie Stowarzyszenia SPRNPC – z opłaconymi składkami

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr: 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815 / z dopiskiem - Szkolenie z AML/RODO.

Opłata obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Dla osób posiadających licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Federacji PPRN szkolenie jest zaliczane w systemie jakościowo – kompetencyjnym i spełnia wymogi szkolenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

Zapisy i informacje: http://sprnpc.pl/szkolenia

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia: https://forms.gle/MD2R21i4XCNot2at7

Ze względu na specjalistyczny charakter i zakres szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przesłania opłaconych i kompletnych zgłoszeń.

Kontakt: Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej

tel. kom. 662 15 90 33

e-mail; biuro@sprnpc.pl