Szkolenie - Procedury, dokumenty z ustawy AML i RODO w biurze nieruchomości

23
marzec
2024

23 marca 2024 roku odbyło się obowiązkowe, specjalistyczne szkolenie on-line pt. Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem tego szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawa AML nałożyła na pośredników w obrocie nieruchomościami wiele nowych i ważnych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Ustawa ochronie danych osobowych RODO zobowiązuje na pośredników w obrocie nieruchomościami stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych klientów ich przetwarzaniem i przechowywaniem. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi jakąkolwiek działalność w Unii Europejskiej, czyli zarówno spółka, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Szkolenie przeprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek - prawnik, compliance officer, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, partner naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy za obecność i miłą atmosferę na szkoleniu, gościliśmy 22 osoby z całej Polski.

Zapraszamy na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie

Informacje kolejnych projektach edukacyjnych są na stronie www.sprnpc.pl

Szkolenie - Procedury, dokumenty z ustawy AML i RODO w biurze nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

23 marca 2024 roku odbyło się obowiązkowe, specjalistyczne szkolenie on-line pt. Procedury z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] i ustawy o ochronie danych osobowych [RODO] w biurze nieruchomości, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem tego szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawa AML nałożyła na pośredników w obrocie nieruchomościami wiele nowych i ważnych obowiązków, w tym sporządzenie nowej procedury wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów AML oraz dokumentów – rozpoznania i oceny ryzyka. Dotyczy nie tylko obowiązku sporządzania, ale i archiwizowania wielu dokumentów niezbędnych przy obsłudze klientów.

Ustawa ochronie danych osobowych RODO zobowiązuje na pośredników w obrocie nieruchomościami stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych klientów ich przetwarzaniem i przechowywaniem. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi jakąkolwiek działalność w Unii Europejskiej, czyli zarówno spółka, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza.

Szkolenie przeprowadziła Pani Marta Wysocka-Fronczek - prawnik, compliance officer, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, partner naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy za obecność i miłą atmosferę na szkoleniu, gościliśmy 22 osoby z całej Polski.

Zapraszamy na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie

Informacje kolejnych projektach edukacyjnych są na stronie www.sprnpc.pl