Warszawski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości

08
luty
2024

Zapraszamy do udziału w Warszawskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości organizowanym przez wydawcę miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” – Municipium S.A. oraz Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy, który odbędzie się 8 lutego 2024 r.

Kongres skierowany jest do zarządców nieruchomości, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek budżetowych i spółek miejskich zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami oraz wszystkich osób związanych i zainteresowanych funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej objęło patronat nad Warszawskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości.

W programie zaplanowano wiele interesujących prelekcji, które w praktyczny sposób przybliżą zagadnienia związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i ich otoczeniem.

Doświadczeni eksperci i praktycy omówią m.in. zmiany wynikające z wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej, kwestie związane wynajmem części wspólnych nieruchomości np. balkonów i elewacji.

Specjaliści opowiedzą także jak radzić sobie z kłopotliwymi sąsiadami, którzy paraliżują system podejmowania decyzji lub zalegają z regulowaniem opłat. W formie studium przypadku omówione zostanie wdrożenie hybrydowej ciepłowni OZE.

Poza uczestnictwem w wykładach i dyskusjach będzie można zapoznać się z ofertą partnerów świadczących usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz otrzymania bezpłatnego egzemplarza miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa.

Rejestracja: https://wm.info.pl/warszawski-kongres/rejestracja/

Program: https://wm.info.pl/warszawski-kongres/program/

Więcej informacji o Kongresie: https://wm.info.pl/warszawski-kongres/o-kongresie/

Warszawski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Zapraszamy do udziału w Warszawskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości organizowanym przez wydawcę miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” – Municipium S.A. oraz Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy, który odbędzie się 8 lutego 2024 r.

Kongres skierowany jest do zarządców nieruchomości, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek budżetowych i spółek miejskich zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami oraz wszystkich osób związanych i zainteresowanych funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej objęło patronat nad Warszawskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości.

W programie zaplanowano wiele interesujących prelekcji, które w praktyczny sposób przybliżą zagadnienia związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i ich otoczeniem.

Doświadczeni eksperci i praktycy omówią m.in. zmiany wynikające z wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej, kwestie związane wynajmem części wspólnych nieruchomości np. balkonów i elewacji.

Specjaliści opowiedzą także jak radzić sobie z kłopotliwymi sąsiadami, którzy paraliżują system podejmowania decyzji lub zalegają z regulowaniem opłat. W formie studium przypadku omówione zostanie wdrożenie hybrydowej ciepłowni OZE.

Poza uczestnictwem w wykładach i dyskusjach będzie można zapoznać się z ofertą partnerów świadczących usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz otrzymania bezpłatnego egzemplarza miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa.

Rejestracja: https://wm.info.pl/warszawski-kongres/rejestracja/

Program: https://wm.info.pl/warszawski-kongres/program/

Więcej informacji o Kongresie: https://wm.info.pl/warszawski-kongres/o-kongresie/