Jubileusz 30 lecia powstania Naszego Stowarzyszenia

01
styczeń
2024

W 2024 roku obchodzimy jubileusz 30 lecia powstania Naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej powstało z połączenia dwóch stowarzyszeń.

Założonego w 1994 roku Łódzkiego Stowarzyszenia Maklerów Rynku Nieruchomości, którego pomysłodawcą, założycielem i prezesem był Tomasz Błeszyński i powstałego w 1995 roku Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej, którego pomysłodawcą, założycielem i prezesem był Zbigniew Kubiński. 

Stowarzyszenia połączyły się w 1996 roku, przyjęły nazwę Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej.

W 2015 roku Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o zmianie statutu i od tego czasu Nasza organizacja występuje pod nazwą Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Jubileusz 30 lecia powstania Naszego Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

W 2024 roku obchodzimy jubileusz 30 lecia powstania Naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej powstało z połączenia dwóch stowarzyszeń.

Założonego w 1994 roku Łódzkiego Stowarzyszenia Maklerów Rynku Nieruchomości, którego pomysłodawcą, założycielem i prezesem był Tomasz Błeszyński i powstałego w 1995 roku Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej, którego pomysłodawcą, założycielem i prezesem był Zbigniew Kubiński. 

Stowarzyszenia połączyły się w 1996 roku, przyjęły nazwę Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej.

W 2015 roku Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o zmianie statutu i od tego czasu Nasza organizacja występuje pod nazwą Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.