Podatki 2024 – działalność gospodarcza i rynek nieruchomości

08
luty
2024

8 lutego 2024 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Podatki 2024 – działalność gospodarcza i rynek nieruchomości”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej jej opodatkowania oraz najmu, obrotu nieruchomościami.

W szkoleniu, które odbywało się stacjonarnie i on-line brały udział osoby z całej Polski.

Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadzili: Agnieszka Górska - Biegły Rewident, Doradca Podatkowy z 15 - letnim doświadczeniem w księgowości, podatkach, kadrach i płacach i Łukasz Dyba - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2011 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Zapraszamy na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie.

Informacje – zapisy na https://www.sprnpc.pl

KONTAKT: tel. +48 662 15 90 33

Podatki 2024 – działalność gospodarcza i rynek nieruchomości

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

8 lutego 2024 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie pt. „Podatki 2024 – działalność gospodarcza i rynek nieruchomości”, którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie.

Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej jej opodatkowania oraz najmu, obrotu nieruchomościami.

W szkoleniu, które odbywało się stacjonarnie i on-line brały udział osoby z całej Polski.

Cieszymy się z frekwencji i miłej atmosfery oraz merytorycznej dyskusji na zajęciach.

Szkolenie przeprowadzili: Agnieszka Górska - Biegły Rewident, Doradca Podatkowy z 15 - letnim doświadczeniem w księgowości, podatkach, kadrach i płacach i Łukasz Dyba - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2011 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Zapraszamy na kolejne projekty edukacyjne organizowane przez Nasze Stowarzyszanie.

Informacje – zapisy na https://www.sprnpc.pl

KONTAKT: tel. +48 662 15 90 33