A B C – rewitalizacji – prawo – orzecznictwo – procedury - praktyka

30
marzec
2017

Zapraszamy na Seminarium

Pośredników w obrocie nieruchomościami, Zarządców nieruchomości, Rzeczoznawców Majątkowych, Wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów i inwestorów indywidualnych.

 

A B C – rewitalizacji – prawo – orzecznictwo – procedury - praktyka. 

 

11 kwiecień 2017 r. godz. 1000 - 1730 Łódź ul. Piotrkowska 121

 

Program seminarium obejmuje m.in., następujące zagadnienia;

 • Planowanie przestrzenne, jako istotne narzędzie procesu rewitalizacji – rozwój do wewnątrz, przestrzenie  publiczne.
 • Nowa opłata lokalna oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Prawo pierwokupu i ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
 • Gminny Program Rewitalizacji - narzędzie konsolidacji działań interesariuszy.
 • Specjalna Strefa Rewitalizacji - instrumenty wspierające kompleksowe działania obszarowe.
 • Case study - prezentacja założeń łódzkiej rewitalizacji.

Seminarium poprowadzi ekspert ds. rewitalizacji i strategii wdrażania projektów innowacyjnych, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.

Spotkanie składać się będzie z części merytorycznej, na której oprócz seminarium przedstawimy interesujące propozycje biznesowe naszych Partnerów oraz części towarzyskiej gdzie podzielimy się Wielkanocnym jajeczkiem, złożymy sobie życzenia i porozmawiamy o tym, co się dzieje nie tylko na rynku nieruchomości.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120 zł. brutto za 1 osobę - obejmuje udział w seminarium oraz spotkanie networkingowe przy Wielkanocnym „jajeczku”.

Informacje i zapisy:

Kontakt; tel. kom. 662 159 033; tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Formularz zgłoszeniowy na seminarium do pobrania; w formcie PDF lub Word

A B C – rewitalizacji – prawo – orzecznictwo – procedury - praktyka

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Zapraszamy na Seminarium

Pośredników w obrocie nieruchomościami, Zarządców nieruchomości, Rzeczoznawców Majątkowych, Wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów i inwestorów indywidualnych.

 

A B C – rewitalizacji – prawo – orzecznictwo – procedury - praktyka. 

 

11 kwiecień 2017 r. godz. 1000 - 1730 Łódź ul. Piotrkowska 121

 

Program seminarium obejmuje m.in., następujące zagadnienia;

 • Planowanie przestrzenne, jako istotne narzędzie procesu rewitalizacji – rozwój do wewnątrz, przestrzenie  publiczne.
 • Nowa opłata lokalna oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Prawo pierwokupu i ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
 • Gminny Program Rewitalizacji - narzędzie konsolidacji działań interesariuszy.
 • Specjalna Strefa Rewitalizacji - instrumenty wspierające kompleksowe działania obszarowe.
 • Case study - prezentacja założeń łódzkiej rewitalizacji.

Seminarium poprowadzi ekspert ds. rewitalizacji i strategii wdrażania projektów innowacyjnych, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.

Spotkanie składać się będzie z części merytorycznej, na której oprócz seminarium przedstawimy interesujące propozycje biznesowe naszych Partnerów oraz części towarzyskiej gdzie podzielimy się Wielkanocnym jajeczkiem, złożymy sobie życzenia i porozmawiamy o tym, co się dzieje nie tylko na rynku nieruchomości.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120 zł. brutto za 1 osobę - obejmuje udział w seminarium oraz spotkanie networkingowe przy Wielkanocnym „jajeczku”.

Informacje i zapisy:

Kontakt; tel. kom. 662 159 033; tel. / 42 / 639-73-27;  e-mail; biuro@sprnpc.pl

Formularz zgłoszeniowy na seminarium do pobrania; w formcie PDF lub Word