7 marca 2022 roku zmarł Andrzej Kalus

12
marzec
2022

Członek Założyciel i Pierwszy Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 1992- 2000. Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w latach 1992- 1998 oraz 2010-2013.

Człowiek niezwykle zasłużony dla środowiska rzeczoznawców majątkowych i rynku nieruchomości. Jeden z twórców pierwszych Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

W 1999 roku odznaczony medalem honorowym „Amicus de Rebus Peritorum Polonorum”.

 W 2013 roku odznaczony honorowym złotym medalem „PRO AEQUO ET BONO” - Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości.

Cześć Jego Pamięci.

7 marca 2022 roku zmarł Andrzej Kalus

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Członek Założyciel i Pierwszy Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w latach 1992- 2000. Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w latach 1992- 1998 oraz 2010-2013.

Człowiek niezwykle zasłużony dla środowiska rzeczoznawców majątkowych i rynku nieruchomości. Jeden z twórców pierwszych Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.

W 1999 roku odznaczony medalem honorowym „Amicus de Rebus Peritorum Polonorum”.

 W 2013 roku odznaczony honorowym złotym medalem „PRO AEQUO ET BONO” - Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości.

Cześć Jego Pamięci.