Poseł zagląda do kieszeni pośredników

19
sierpień
2021

Poseł Paweł Poncyliusz z PO złożył do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii interpelację w sprawie potrzeby ustalenia górnej granicy prowizji, którą może otrzymać pośrednik w obrocie nieruchomościami, za obsługę transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo Pośrednik uzgadnia z klientem przed zawarciem umowy o pośrednictwo. W umowie jest wszystko dokładnie opisane i wyjaśnione. Klient dobrze wie, co dla niego zrobi Pośrednik ile będzie płacić i kiedy za usługę.

Link do artykułu: https://posel-zaglada-do-kieszeni-posrednikow

Poseł zagląda do kieszeni pośredników

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Poseł Paweł Poncyliusz z PO złożył do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii interpelację w sprawie potrzeby ustalenia górnej granicy prowizji, którą może otrzymać pośrednik w obrocie nieruchomościami, za obsługę transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo Pośrednik uzgadnia z klientem przed zawarciem umowy o pośrednictwo. W umowie jest wszystko dokładnie opisane i wyjaśnione. Klient dobrze wie, co dla niego zrobi Pośrednik ile będzie płacić i kiedy za usługę.

Link do artykułu: https://posel-zaglada-do-kieszeni-posrednikow